Til hovedinnhold

Forskningsinstituttene SINTEF Materialer og kjemi og SINTEF Petroleum har med virkning fra 1. januar 2018 slått seg sammen og heter nå SINTEF Industri.

Materialer for vindenergi

Materialer for vindenergi

Vindturbiner og deres komponenter utsettes for store og langvarige laster og miljøpåkjenninger som stiller store krav til konstruksjonsmaterialer og beskyttende belegg. SINTEF Industri jobber med utvikling, testing og modellering av et bredt utvalg av materialer for vindturbiner.

Dette inkluderer blant annet:

  • Komposittmaterialer for turbinblader
  • Belegg for beskyttelse mot erosjon av blader, og korrosjonsbeskyttelse av understell
  • Høykvalitets støpejern for turbinnav

I tillegg anvendes vår kompetanse på materialer og materialmekanikk mot problemstillinger som vedlikehold, skadevurdering og tilstandsovervåking.