Til hovedinnhold

Klimagassregnskap i vannkraft

Klimagassregnskap i vannkraft

SINTEF Energi deltar i arbeid sammen med en rekke forsknings- og vannkraftmiljø internasjonalt. Vår kompetanse på klimagassprosesser i vannkraftsystem spenner fra hvordan gassene oppstår, via måling og beregning til fullt nettoregnskap og potensielle metoder for avbøtende tiltak.

Siden 2001 har SINTEF Energi deltatt i arbeidet med å kartlegge klimagassregnskap for vannkraft nasjonalt og globalt. I samarbeid med nasjonale og internasjonale vannkraftprodusenter og forskningsinstitutt har vi bidratt til å nyansere bildet av vannkraft som kilde til klimagasser. Fra å ha en bruttoutslippsfokus, har nå fokuset blitt flyttet til nettoutslipp. Det tas nå altså hensyn til hva som var klimagassbalansen i et område før etablering av vannkraftsystem. Vi søker stadig etter ny prosjekt for ytterligere å bekrefte diversiteten i klimagassregnskap verden rundt.

Vi arbeider inne disse områdene:

 • Målinger av klimagasser fra vannkraftsystem (CO2, metan, vanndamp)
 • Beregning av klimagassregnskap i vannkraftsystem
 • Prediksjon av potensielle utslipp av klimagasser i fremtidige vannkraftsystem
 • Nettoberegning av klimagasser (før- og etterberegninger for nettoregnskap)

Typiske oppdrag for oss er:

 • Målekampanjer før og etter etablering av vannkraftsystem for oppsetting av nettoregnskap
 • Nettoberegning av klimagassregnskap for vannkraftprosjekt for sammenligning med andre relevante prosjekt
 • Forskningsinfrastruktur for gjennomføring av målekampanjer med klimagassfokus
 • Kunnskap om klimagassutfordringer i ulike klimasoner
 • Rådgivning rundt klimagassproblematikken i vannkraftprosjekt
 • Beregning via offisiell IPCC-metodikk av klimagassutslipp fra fremtidige vannkraftsystem
 • Kobling mellom klimagassregnskap og vannforbruk i internasjonale prosjekt

Hvorfor velge SINTEF?
SINTEF Energi har siden 2001 aktivt deltatt i en større internasjonal gruppe på klimagassutslipp fra vannkraft, koordinert i et UNESCO-IHA-samarbeid. Vi har dermed et stort kontaktnett med både vannkraftprodusenter og internasjonale forskere. SINTEF Energi har sammen med SINTEF Materialer & Kjemi oppdatert forskningsinfrastruktur og tilgang på laboratorium for detaljerte målinger og analyser av klimagasser. SINTEF Energi sammen med SINTEF Materialer & Kjemi er blant verdens fremste på klimagassforskning fra vannkraft og har erfaring fra målekampanjer blant annet i Norge, Albania, Malaysia, Laos, Kina og Zambia.

Hvem gjør vi dette for?

 • Norsk vannkraftbransje (i Norge og internasjonalt)
 • Internasjonal vannkraftbransje
 • IHA
 • UNESCO-IHA
 • IEA
 • Internasjonale forskningsmiljø på klimagasstemaet (nettverk)
Forsker