Til hovedinnhold

Geoteknikk

Geoteknikk

Geoteknikk handler om hvordan man kan bygge sikkert på, i eller av jord og stein. Dette er viktig for bygg og infrastruktur på land, i kystsonen og for konstruksjoner på sjøbunnen, som for eksempel offshore-installasjoner som plattformer, vindmøller, rørledninger og bunnkonstruksjoner.

Vi driver forskning og tredjepartsrådgivning innen:

  • Bæreevne, setning og deformasjon av bygg og anlegg
  • Setning- og stabilitetsanalyser inkludert jordmodellering
  • Områdestabilitet og stabilitetsanalyser av skråninger og fjellsider,
  • Flomskredovervåking, -modellering og utløsningsmekanismer
  • Arktisk infrastruktur
  • Analytiske metoder og numerisk modellering
  • Risiko- og pålitelighetsanalyser