Til hovedinnhold

Kunstig intelligens

Nye muligheter med kunstig intelligens

Kunstig intelligens skaper store endringer og nye muligheter overalt rundt oss. I AI@SINTEF jobber vi med algoritmer som tolker sensordata, bilder, lyd og tekst og som former vår felles fremtid.

Utviklingen av kunstig intelligens (AI) innen sosiale medier og netthandel har vært stor, mens det er et stort uforløst potensial i operasjonell og industriell bruk. Her finnes det lite hyllevare for bruk av AI. SINTEF jobber derfor tett med kunder i næringsliv og offentlig sektor for å skape nye, gode løsninger.

Kunstig intelligens er en viktig brikke i grønn og bærekraftig omstilling, og er sentral når vi skal forme fremtidens arbeidsplasser. I SINTEF jobber vi med spennende og fremtidsrettet teknologi, og driver forskningen videre gjennom å løse praktiske problemer i alle bransjer. Avhengig av problemet du vil løse, kan vi bistå med smidige leveranser av programvare eller mer langsiktige forskningsprosjekter.

Selv om bruken av kunstig intelligens i forskjellige bransjer vil ha noen særtrekk, kan ulike næringer også lære av hverandre. I SINTEF kombinerer vi vår kunnskap om behov og bruk i bransjen, med vår ekspertise på muliggjørende teknologi. Dette er nødvendig for å lykkes med kunstig intelligens.

Kontaktperson

Hva gjør vi?

Aktuelt

Får utvikle fremtidens teknologi i sommerjobben

De ønsker å gjøre en forskjell og har landet drømmejobben i SINTEF Digital i sommer. 18 toppstudenter skal utvikle teknologi som kan redusere klimautslipp, gi bedre batterier og få roboter til å reparere satellitter i bane rundt jorden.

Skal løse parkeringskaos for el-sparkesykler

SINTEF er forskningspartner i flere av de nye innovasjonsprosjektene for næringslivet som Norges forskningsråd varslet støtte til denne uka. Ett av dem kan løse parkeringskaoset for el-sparkesykler.

Smart agent skal gi bedre alderdom

En smart hjelper som følger med på eldres helsetilstand, gir støtte i hverdagen og passer på at de kommer seg ut, er snart en realitet. Ny teknologi skal bidra til at eldre kan leve et trygt, godt og sosialt liv hjemme lenger.

Prosjekter

Smart Journey Mining: Bedre digitale tjenester ved hjelp av databasert prosessanalyse og kundereiser

Den digitale transformasjonen har endret fundamentalt hvordan tjenester leveres og oppleves av mennesker. Målet vårt er å analysere og modellere hvordan digitale tjenester oppleves fra brukerens perspektiv, i stedet for å ta utgangspunkt i tjenestesystemets perspektiv. For å oppnå dette skal vi analysere de digitale sporene som kunden eller brukeren legger igjen i systemer og logger gjennom sin kundereise.

OntoTrans - Ontology driven Open Translation Environment

OntoTrans er et EU-prosjekt som legger til rette for å svare på industriens produksjonsutfordringer mer effektivt ved å få tilgang til relevant informasjon og bruke materialmodellering mer effektivt. Spesielt er det et behov for å styrke bruken av oversettere (translators på engelsk, folk med innsikt i industriens behov og formår å oversette dem til en løsning) for å støtte sluttbrukere med å få tilgang til relevante data og modeller.

Ekspertiser