Til hovedinnhold
Norsk English

Stor effekt med AI i bygg- og anleggssektoren

Byggeplass og kran
Bygg- og anleggsbransjen vil ha stor nytte av kunstig intelligens. Foto: Shutterstock

Bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen er godt i gang med digitaliseringen, men kan skape en enda mer bærekraftig sektor med økt bruk av kunstig intelligens (AI). Her er eksempler på fem områder der SINTEF kan bidra med effektive løsninger basert på AI.

Planlegg bygninger raskere og bedre

Når man tegner og prosjekterer et bygg må det tas mange valg. Mulighetene er nesten uendelige, det er krevende å se konsekvensene av valg, og hva som vil føre til best mulig økonomi og bærekraft i prosjektet. Og ikke minst påvirker disse valgene hvor bra bygget blir for sluttbrukerne. Derfor er parametrisk design et godt hjelpemiddel. Med dette verktøyet får arkitekten hjelp til å se forskjellige mulige løsninger. Deretter bidrar verktøyet til å finne den beste løsningen blant disse, gjennom optimering og automatisert evaluering basert på data fra drift av liknende bygg.

Reduser utslipp og kostnader på anleggsplasser

Anleggsplasser har stor utstrekning, og mange forskjellige maskiner er involvert i en kompleks operasjon. Men nå kan ledere og planleggere enkelt få informasjon om hvordan maskinene beveger seg. SINTEFs forskere kan ved hjelp av kunstig intelligens få maskinene til å kjøre mer optimalt, og dermed redusere både utslipp og tidsbruk. Byggeledere kan bruke droner og bildeanalyse til å måle fremdrift i nær sanntid og få støtte til å forutsi hvordan arbeidet vil forløpe videre. Anleggsplassene kan i stor grad bli autonome ved at beslutninger blir satt i system. Selvkjørende maskiner kan øke effektiviteten og gjøre nye og mer fleksible løsninger mulig på anleggsplassen.

Arbeid mer effektivt under bygging og oppdag avvik automatisk

I planleggings- og byggefasen brukes building information models (BIM), som inneholder både 3D-modeller og annen relevant informasjon om bygget. Disse kan gi mulighet for rask og kostnadseffektiv informasjonsflyt mellom aktører som trenger å samhandle. En BIM kan inneholde data om mange dimensjoner av et bygg, og kunstig intelligens kan brukes til å forbedre planlegging, logistikk og automatisk finne avvik fra planer. Sammen med bildeanalyse kan gode modeller også gi muligheter for økt robotisering og automatisering.  

Vurder renovering og gjenbruk

Å renovere et bygg fremfor å rive og bygge nytt reduserer klimagassutslippene betydelig. For å ta effektive og riktige beslutninger om en eventuell renovering, er det viktig å forstå tilstanden på bygningen og økonomiske konsekvenser av forskjellige valg. Vi bruker bildeanalyse, datainnsamling og modellering av bygningsmassen for bedre å dokumentere og evaluere eller fastslå tilstanden på bygg og materialer. 

Gi brukere gode opplevelser og reduser driftskostnadene

Når bygningen tas i bruk, kan kunstig intelligens bidra til å bedre brukeropplevelsen og redusere driftskostnader knyttet til strømforbruk og vedlikehold. Vi kan kombinere en digital tvilling, som speiler bygget og nåværende og forventet bruk, med kunstig intelligens for å styre oppvarmingen. Da kan man velge mellom energikilder for å drive mest mulig effektivt. Tilstandsovervåkning og prediktivt vedlikehold kan redusere kostnader ved å sikre at vedlikehold kun gjøres når det er nødvendig.

 

Utforsk fagområdene

Kontaktperson