Til hovedinnhold
Norsk English

Slik pusser du opp badet med enkle midler

Nytt bad
Her legges nye fliser i storformat utenpå eksisterende fliser. Utfordringen med flis på flis er å få tilpasset det nye flissjiktet rundt rørgjennomføringer og fastmontert utstyr. De gamle flisene må også rengjøres grundig og mattes ned for å sikre vedheft. Foto: Flisekompaniet Studio Bergersen

Du trenger ikke alltid å rive det gamle for å få et nytt bad. Hvis du ønsker en mer bærekraftig oppussing og badet ellers er i teknisk god stand, kan du komme langt med en estetisk oppgradering.

Før du setter i gang er det lurt å avklare hvorfor badet skal pusses opp. Er det tekniske eller estetiske årsaker som ligger til grunn, eller kanskje begge deler?

Hvis badet du allerede har er funksjonelt og fuktsikkert, er det ikke sikkert du trenger å rive det gamle og bygge et nytt bad fra grunnen.

Man kan fint gi badet et nytt utseende uten å gjøre en total ombygging. Å bruke det man har framfor å bygge nytt, er dessuten et mer bærekraftig valg. I mange tilfeller er det imidlertid helt nødvendig med en omfattende ombygging. 

Enkel oppussing

Med enkel oppussing mener vi en estetisk fornyelse av baderommet, der man ikke berører eksisterende membran eller endrer på eksisterende sluk eller rørgjennomføringer.

En enkel oppussing kan for eksempel innebære nye overflater utenpå de gamle, utskifting av innredning/utstyr, ny belysning, flytting av kroker og liknende.

Hvis du bare skal gjøre en enkel oppussing, må rør, sluk og membran være intakt og i tilfredsstillende stand. Det nye sanitærutstyret må plasseres på samme sted.

Full ombygging

Hvis du blir nødt til å legge ny membran, skifte ut sluket, eller hvis du vil endre planløsningen på badet og må flytte på rørgjennomføringer, er dette en full ombygging og i praksis en oppbygging av et nytt bad. Det gjelder også hvis du for eksempel ønsker å slå sammen separate baderom og toalettrom som ligger vegg i vegg.

Full ombygging bør du overlate til kvalifiserte fagfolk. Noen typer arbeid du i teorien kan gjøre selv, kan koste deg dyrt dersom arbeidet ikke er utført 100 prosent i samsvar med regler og forskrifter.

Skal du selge boligen, må du regne med å bli møtt med skepsis hvis du ikke har dokumentasjon på at badet er riktig utført av kvalifiserte fagfolk. Forskrift til avhendingsloven (tryggere bolighandel) stiller strenge krav til dokumentasjon ved boligsalg.

Hva må du tenke på ved enkel oppussing?

Hvis du bare skal gjøre en enkel oppussing, er det avgjørende at den vanntette membranen er intakt og at rør og sluk er i god nok stand. Det nye sanitærutstyret må plasseres på samme sted.

Uansett hva du gjør med gulvet, må du sørge for at fallet til sluket opprettholdes. Å få til fall på gulv som ikke har det fra før, krever faglig kompetanse. Oppbygging av fall medfører høyere dørterskel.

Har badet åpen rørføring (rør utenpå veggen), kan du få laget en enkel kasse eller et skap for å skjule rør og koblinger. Men husk at vannkoblingene og kranene fortsatt må være tilgjengelige for inspeksjon og utskifting.

Merk at en enkel oppussing ikke vil forlenge badets tekniske levetid. Og hvis bare deler av baderommet blir fornyet, for eksempel ved at man legger nytt membransjikt, men ikke bytter ut sluket, må man regne med kortere teknisk levetid på baderommet sammenliknet med en full ombygging av hele badet.

Nye overflater

Dersom du er trygg på at membranen er vanntett, er det mulig å legge nye overflater utenpå de gamle både på gulv, vegger og i himling. Husk at vinylbelegg og baderomspanel er membran og overflate i ett, mens fliser har en membran bak.

Ønsker du nye overflater, kan du for eksempel legge nye fliser, male eller sparkle over med mikrosement. 

Himlingen er den innvendige takflaten i rommet. Himlingen i badet er vanligvis i tørr sone. Hvis badet har skrå himling, kan deler av himlingen ligge innenfor våtsonen. Da må du være sikker på at denne delen har vanntett membran.

Ønsker du å fornye himlingen, kan du f.eks. male, legge nye plater eller trepanel eller senke himlingen.

Ny innredning

Å skifte ut innredningen og sanitærutstyret kan gi et nytt løft til baderommet. Utskifting av sanitærutstyr som toalett, dusj, badekar og servant bør gjøres av rørlegger.

Du kan for eksempel bytte ut toalett, servant og servantarmatur, dusjvegger og dusjarmatur, dusjkabinett eller badekar, belysning og oppvarming.

Nyttig verktøy for å komme i gang

Boka Nytt bad er et verktøy for boligeiere som skal planlegge og bestille arbeid i baderommet sitt. Boka gir konkrete råd om hvordan du bør gå fram i prosessen, og hvilke løsninger du bør velge for å få et funksjonelt og fuktsikkert bad.

Hovedvekten er lagt på full ombygging, men boka har også en egen del om hvordan du med enkle midler kan fornye et brukbart baderom.

Boka gir råd om planløsning og plassbehov, valg av utstyr, løsninger og materialer, hva du kan gjøre selv og hva fagfolk må gjøre.

Den gir også råd om fuktsikker oppbygning av gulv, vegger og himling både i trehus og i blokk, hvordan du vurderer den tekniske tilstanden til badet og hva du bør sjekke underveis.

I tillegg får du informasjon om hvilke krav som gjelder for baderom, når kravene gjelder og reglene for dokumentasjon. Fagrådet for våtrom (FFV) gir råd om bruk av håndverkere og hva som er viktig å få med i en kontrakt.

Kjøp boka Nytt bad

Kontaktperson