Til hovedinnhold
Norsk English

Delta programmet: morgendagens ledende forskere

SINTEFs viktigste ressurs for å forbli relevant og forberede oss på fremtidige krav fra våre kunder er våre ansatte. De fleste av våre suksesshistorier har startet nedenfra og opp. For å tiltrekke de beste talentene, inspirere dem og hjelpe dem med å lykkes med sine ambisjoner og drømmer, har vi introdusert Delta-programmet som en viktig del av vårt prioriterte forskningsområde "Matematikk i teknologi"

Kontaktpersoner

Programmet søker å identifisere talentfulle forskere med en sterk vilje til å lykkes og hjelpe dem med å raskt bygge sin karriere og bli ledende forskere i morgen.  Så langt er to grupper av deltakere innrullert.

Programmet består av tre komponenter:

  • En-til-en mentorstøtte for å introdusere nye perspektiver og lære av de beste blant våre kolleger.
  • Å danne et engasjert nettverk av kolleger og bygge en inkluderende prestasjonskultur.
  • Målrettet opplæring i ferdigheter som er nødvendige for å bli en ledende forsker.

Gjennom programmet søker vi å bidra til å bygge morgendagens SINTEF ved å:

  • Inspirere og støtte våre unge forskere i å skape nye forskningsinitiativer.
  • Dyrke og fronte en ny generasjon fremtredende vitenskapelige skikkelser.
  • Fjerne tverrfaglige barrierer og sette "ett-SINTEF" slagordet ut i praksis.

Første kull (2021-2024)

Second class of participants (2023-2026)