Til hovedinnhold
Norsk English

Kommunikasjonssystemer

Kommunikasjon er prosessen med å overføre informasjon fra et punkt til et annet. Et kommunikasjonssystem består i all hovedsak av en sender og en mottaker som er koblet sammen via et fysisk medium kalt en kanal. SINTEF utfører forskning med fokus på utvikling av systemer som sørger for rask, pålitelig og energieffektiv datakommunikasjon ved hjelp av elektromagnetiske signaler via alle typer kanaler. Ofte utvikler vi prototyper på maskinvare for å teste og verifisere forskningskonseptene våre.

Ekspertise

Prosjekter

EarlyWarn

EarlyWarn

Start:
Slutt:

EarlyWarn-prosjektet skal utvikle overvåkingssystemer som oppdager og identifiserer problemer i høyspentnettet, før disse problemene utvikler seg til større strømbrudd eller skade på kostbare komponenter i kraftsystemet.

Presens: databasert beslutningsstøtte i vedlikehold

Presens: databasert beslutningsstøtte i vedlikehold

Start:
Slutt:

Jernbaneverket har sammen med SINTEF startet opp forskningsprosjektet Presens som skal øke Jernbaneverkets punktlighet, regularitet og oppetid. Dette skal oppnås ved å sammenstille informasjon om trafikk og tilstand i infrastrukturen i et...

SmartResilience

SmartResilience

Start:
Slutt:

Integreringen av IKT-løsninger i kritiske infrastrukturer gjør samfunnet stadig "smartere", med smarte byer, smarte nett og smart transport. Utviklingen gir muligheter, men innebærer også risiko. Dette er utgangspunktet for EU-prosjektet...

Nyheter