Til hovedinnhold
Norsk English

SmartResilience

Integreringen av IKT-løsninger i kritiske infrastrukturer gjør samfunnet stadig "smartere", med smarte byer, smarte nett og smart transport. Utviklingen gir muligheter, men innebærer også risiko. Dette er utgangspunktet for EU-prosjektet SmartResilience – der vi skal se på hvordan vi kan sikre at det smarte samfunnet også er et trygt og sikkert samfunn.

Kontaktperson

SmartResilience
SmartResilience

Smarte samfunn må kunne møte kompleksiteten i store integrerte systemer og håndtere usikkerheten i framtidige trusler. Vi trenger derfor systemer for samfunnssikkerhet som omfatter mer enn konvensjonell risikostyring.

Enkeltindivider, industri og næringsliv får stadig lavere toleranse for bortfall av kritiske samfunnsfunksjoner, som energiforsyning, vannforsyning, transport og kommunikasjon. Vi må derfor gjøre kritiske infrastrukturer mer robuste, skape nye og smartere løsninger for å unngå avbrudd, effektivt håndtere avbrudd som oppstår, minimere tiden fra sammenbrudd til full gjenoppretting, og forbedre evnen til å lære av feil.

SmartResilience har som mål å utvikle en nyskapende og helhetlig metodikk for å vurdere robusthet og resiliens til kritiske infrastrukturer som energinett, transport, styringssystemer, vannforsyning osv.

SINTEF er partner i EU Horizon2020-prosjektet SmartResilience og leder en arbeidspakke for å utvikle en indikatorbasert metodikk for å vurdere, forutsi og overvåke robusthet og resiliens til sikkerhetskritiske infrastrukturer.

Les mer om prosjektet: http://www.smartresilience.eu-vri.eu/.

Se liste over prosjektets publikasjoner.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2016 - 2019