Til hovedinnhold
Norsk English

Digitalisering i industrien

SINTEF Tel-Tek har mer enn ti års erfaring med digitalisering i industrien, eller Smart produksjon som det tidligere ble kalt. Temaet handler om å redusere uønskede variasjoner i produksjonsbasert industri. Metoden har elementer fra industriell økonomi, prosesskjemi, prosessteknologi, analytisk kjemi, instrumentering, multivariat dataanalyse, simulering, modellering og generell FoU-metodikk for tilnærming av problemkomplekset rundt uønsket variasjon.

Et forprosjekt gjennomført i 2010 finansiert av NHO og Tel-Tek, viser at de fleste prosessbaserte industribedrifter i Norge har en eller annen grad av en kostnadskrevende og uønsket variasjon i produksjonsprosessen. Det kan handle om produktkvalitet, produksjonskapasitet, utbytte, vrak, eller spesifikt energiforbruk. I årene som fulgte ble det gjennomført flere gode industrielle tiltak og implementeringer i Norge. 

Gjennom fusjonen mellom Tel-TEK og SINTEF Industri har digitaliseringskompetansen i SINTEF blitt styrket og omfatter nå bl.a. sensorer, sensorutvikling, styringssystemer, databaser, maskinlæring (ML), kunstig intelligens (AI), dyp læring (DL), autonomi, kombinere lovmessige ("1st principle") og datadrevne modeller. Det vil si såkalt hybride digitale tvillinger og det vi kaller Kognitive modeller eller Hybrid Analytics (det å kombinere ML, AI, DL med digitale tvillinger). 

SINTEF Industri har flere interessante prosjekter på temaet, som eksempelvis SAM (Selv adaptive modellering, ramme 74.3 MNOK og BIA IPN 2019-20203), Cognitwin (Kognitive hybride tvillinger, ramme på 8 MEURO). Aktiviteten har også medført en søknad på en SFI på digitalisering av prosessindustrien med start høsten 2020 om den bevilges. 

SFI søknaden bygger på en finansiell støtte på 96 MNOK fra NFR og vel 60 MNOK fra prosessindustrien og leverandører. Partnere i denne SFI'en er foruten industrien og leverandører, NORCE, UiA og USN. Det planlegges ca. 12 PhD- studier. 

SINTEF har nylig besluttet å opprette en innovasjons-hub tilknyttet fagfeltet prosess- og digitalisering ved Herøya industripark, noe som forventes å gi spin-off til mange spennende aktiviteter og prosjekter innen digitalisering av prosessindustrien i årene fremover.

Utforsk fagområdene