Til hovedinnhold
Norsk English

Nanomedisin

Nanomedisin er bruk av nanoteknologi innenfor medisin. Nanomedisin er et omfattende og raskt voksende felt i SINTEF, både innenfor behandling og diagnostikk.

Kontaktperson

Vi designer og produserer nanopartikler til forbedret levering av medisiner for behandling av kreft og infeksjoner. Vi kombinerer nanoteknologi med ultralydteknologi for å oppnå målrettet diagnostikk og behandling.

SINTEF har moderne infrastruktur spesielt egnet for avansert karakterisering av nanopartikler. Vi har mange års erfaring og ekspertise på celle-basert screening-teknologi, toksikologi og opptak av nanopartikler, og erfaring i bruk av ulike dyremodeller for bl.a. kreft og inflammasjon.

Fagmiljøer relatert til forskning innen nanomedisin i SINTEF:

Prosjekter

SIP GUT: Utvikling av verktøy for tarm-mikrobiota forskning

SIP GUT: Utvikling av verktøy for tarm-mikrobiota forskning

Start:
Slutt:

Tarm-mikrobiota er alle mikroorganismer som lever i tarmen. De spiller en betydelig rolle for både helse og sykdom hos mennesker og dyr. Bedre forståelse av samspill mellom tarm-mikrobiota og vert kan derfor være av stor betydning for utvikling av...