Til hovedinnhold

Programvareutvikling, programvarearkitektur og digitale plattformer

Programvareutvikling, programvarearkitektur og digitale plattformer

Med forskerbrillene på, utvikler vi programvareløsninger som bidrar til et inkluderende samfunn.

Nesten hvem som helst kan lage en app eller en annen digital tjeneste, men gjennom forskningsbasert utvikling av programvare jobber vi systematisk med brukerinvolvering, brukervennlighet, evaluering og uttesting av mulige løsninger gjennom hele prosessen og vektlegger gjenbrukbarhet og kvalitet i hvert ledd av utviklingen.

Seniorforsker
930 08 536