Til hovedinnhold

Akustikk i bygninger

Akustikk i bygninger

Akustikk omfatter lyd- og vibrasjonsforhold i bygninger og konstruksjoner. Vår kjernekompetanse er lydisolering mellom rom og enheter, lydregulering og romakustikk, vibrasjoner og støy fra tekniske installasjoner og vibrasjoner i konstruksjoner.

Vi tilbyr forskning og utvikling av løsninger der lyd er en viktig egenskap, akustikkfaglige utredninger, beregninger og dokumentasjon av lydegenskaper i laboratorie eller felt. Lydlaboratoriet er en del av SINTEFs akkrediterte laboratorier og kan brukes til å dokumentere et produkt eller en løsnings lydegenskaper.

Senior forretningsutvikler
975 66 103