Til hovedinnhold

Prosjektgranskning

Prosjektgranskning

Prosjektgranskning er en uavhengig gjennomgang av spesielt utvalgte og kritiske deler av prosjekteringsunderlaget i et byggeprosjekt.

ProsjektgranskningProsjektgranskning kan utføres i ulike faser av et prosjekt og innebærer spesialrådgivning på løsninger som krever ekstra analyse og dokumentasjon. Prosjektgranskning er aktuelt for arkitekter, rådgivere, entreprenører eller byggherrer.

SINTEF kan bidra med å identifisere de kritiske delene av et prosjekt. Problemstillingen og omfanget av prosjektgranskningen kan tilpasses hvert enkelt byggeprosjekt i samarbeid med oppdragsgiver. Prosjektgranskning kan med fordel også omfatte andre forhold enn tekniske detaljløsninger og forebygging av byggskader.

Vi utfører ikke direkte prosjektering og påtar oss ikke prosjekteringsansvar, men vi kan være en sparringspartner for den som tegner eller pro­sjekterer. Alle oppdrag rapporteres skriftlig og behandles konfidensielt i samsvar med oppdragsgivers øns­ker.

Prosjektgranskning bidrar til at bygningene får løsninger som er dimensjonert for å tåle de ytre belastninger de kan utsettes for, og dermed forhindrer skader.

SINTEFs prosjektgranskning vil bidra til:

  • økt teknisk og funksjonell levetid

  • reduserte kostnader til drift og vedlikehold
  • reduksjon av byggskader
  • redusert miljøbelastning

Kontakt oss om prosjektgranskning

Ola Asphaug

Forskningsleder
Navn
Ola Asphaug
Tittel
Forskningsleder
Telefon
906 81 440
Avdeling
Arkitektur, byggematerialer og konstruksjoner
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF AS

Nyheter

Laboratorier

Prosjekter