Til hovedinnhold

Feltundersøkelser og målinger

Feltundersøkelser og målinger

Tjenester


SINTEF tilbyr et bredt utvalg av feltmålinger. Vi tilbyr feltundersøkelser og målinger blant annet innenfor:

- Geofag, i form av grunnundersøkelser og bergmekaniske feltmålinger
- Inneklima, ventilasjon og energiteknikk
- Måling av lufttetthet og termografering av bygninger
- Styrke- og stivhetsmålinger av konstruksjoner og festemidler
- Instrumentering av bygninger for å overvåke energiforbruk, fuktforhold m.m.
- Prøving av overflater, golv og avrettingsmasser
- Lyd og akustikk