Til hovedinnhold

Beslag i fasader

Beslag i fasader

Seniorforsker
907 84 876
Publisert fredag 4. mars 2016

Beslag er en del av regnskjermen på alle fasader. Beslagene skal beskytte konstruksjonen mot regn samtidig som de skal sørge for at det vannet som kommer inn bak fasadekledningen, dreneres effektivt bort.

Eksempel på beslag for horisontal oppdeling av luftet tømmermannskledning.
Eksempel på beslag for horisontal oppdeling av luftet tømmermannskledning. Illustrasjon: SINTEF Byggforsk

Alle fasader har overganger, tilslutninger og avslutninger hvor det er både naturlig og nødvendig med beslag for å opprettholde fasadeoverflatens funksjon som regnskjerm og avrenningssjikt. Beslagene skal gi fasaden et akseptabelt utseende, i tillegg til at utformingen skal sikre at vannet ledes ut og bort fra fasaden, slik at vi unngår skjemmende tilsmussing, misfarging og unødvendige fuktskader.

Kilde: Beslag – figursamling for byggeplass

Yttervegger med utlektet kledning

Med luftet og drenert kledning, har ytterveggen to-trinns tetning mot regn og vind. Det er en byggeteknisk solid løsning som gir god sikkerhet mot fuktskader. På fasader med luftet og drenert kledning, skal beslagene fungere som en regnskjerm. Det vil si at beslaget skal, på samme måte som fasadekledningen, ta unna for det meste av slagregnet som fasaden utsettes for, slik at regnvann ikke når inn til den bakenforliggende vindsperren. Samtidig skal det vannet som eventuelt måtte komme bak beslag og fasadekledning, dreneres effektivt bort. Beslagene må altså ikke stenge for drenering eller lufting av fasaden.

Yttervegger uten utlektet kledning

Kompakt yttervegg som ikke har luftet kledning, har bare én-trinns tetning mot regn og vind. Det betyr at all sikkerhet mot inntrengning av regnvann og luft utenfra ligger i det ytre sjiktet. Det er en mer sårbar løsning som setter strenge krav til regn- og lufttetthet i veggens ytre sjikt. Slike løsninger bør man unngå i de mest værutsatte delene av landet (med tanke på slagregn).
Også på "kompakte" yttervegger med én-trinns tetning (ikke luftet og drenert kledning), skal beslagene fungere som regnskjerm. Forskjellen er at i slike fasader må det legges betydelig mer vekt på å få til tette beslag som ikke slipper vann inn på baksiden. I tilfeller der det er vanskelig å få til, og hvor inntrengt vann kan skade veggen på baksiden, må man montere et vanntett membransjikt på under- eller baksiden av beslaget.

Se flere detaljer

[{¤src¤:¤http://www.sintef.no/contentassets/6b7380f434614976906db821c5af3cc7/beslag_fasade.jpg¤,¤alt¤:¤Figur 1\nEksempel på beslag for horisontal oppdeling av luftet tømmermannskledning. Hensikten kan være å unngå endeskjøter i den stående trekledningen. Avhengig av kledningsmaterialet, kan et slikt beslag som monteres helt inn til bakveggen, også fungere som en \¤flammesperre\¤ der det måtte være nødvendig. Utformingen av både beslag og festebeslag må være slik at lufting og skjerming av inndrev av nedbør er ivaretatt. Dryppnese på minst 20 mm ut fra fasaden er nødvendig for å unngå skjemmende misfarging og tilsmussing.¤},{¤src¤:¤http://www.sintef.no/contentassets/6b7380f434614976906db821c5af3cc7/beslag_fasade2.jpg¤,¤alt¤:¤Figur 2\nKledning av plane fasadeplater monteres oftest med åpne skjøter. Da er det viktig å etablere løsninger i skjøtene som i størst mulig grad hindrer at vann og UV-stråler trenger direkte inn til bakveggen. Når vertikalskjøtene er plassert direkte utenpå de vertikale spikerslagene, må det legges inn tettebånd som reduserer inntrengning av vann der. De åpne horisontalskjøtene må også tettes mot inndrev av vann. Da er bruk av spesielle beslag en teknisk god løsning. Figuren viser en prinsippløsning, men utformingen av slike synlige beslag kan variere.¤}]

Kjøp boka: Beslag – figursamling for byggeplass

...