Til hovedinnhold

Vann - behandling

Vann - behandling

SINTEF jobber med bærekraftige løsninger for vannbehandling.

Vår kompetanse omfatter:

 • Behandling av drikkevann
 • Behandling av kommunalt avløpsvann
 • Behandling av industrielt prosess- og avløpsvann
 • Optimalisering av behandlingsløsninger
 • Vannkvalitetsvurderinger
 • Vannkvalitetsendringer i ledningsnett
 • Effektiv ressursutnyttelse og gjenvinning
 • Livsløpsanalyser
 • Risiko- og sårbarhetsvurderinger
 • Produsert vann i olje og gassindustri
 • Vannbehandling i akvakultur
Seniorforsker
930 16 855