Til hovedinnhold
Norsk English

Workshop om batterisikkerhet i bygninger, på anleggsplasser og i tunneler

På denne workshopen vil vi diskutere sikkerhetsutfordringene som økende bruk av batterier medfører, og da spesielt med hensyn til brannsikkerhet i bygninger, på anleggsplasser og i tunneler.

Informasjon

Sted
SINTEF, Oslo
Start
Legg til i kalender
Slutt
Påmeldingsfrist
Meld deg på her

Lithium-ionbatterier for energilagring og distribusjon er et av flere tiltak som kan bidra til å redusere klimagassutslippene i samfunnet. Mange parkeringshus, garasjer og andre rom i bygninger har fått installert ladeløsninger for biler, el-sykler, sparkesykler og mye annet av teknisk utstyr. I bygg og anleggsbransjen brukes batterier i økende grad i maskiner til bruk for utbygging og vedlikehold av veier, i tunneler og på anleggsplasser. 

Har regelverket, standarder for bygninger og anleggsplasser tilstrekkelig utviklet seg i takt med batteriteknologien?

På denne workshopen vil vi diskutere sikkerhetsutfordringene som økende bruk av batterier medfører, og da spesielt med hensyn til brannsikkerhet i bygninger, på anleggsplasser og i tunneler.

Resultatet fra dagen vil bli analysert og benyttet som underlag for innspill til forbedringspunkter, slik som endringer i regelverk og standarder, men også for å initiere forskningsprosjekter i samarbeid med relevante aktører.

Agenda (oppdateres fortløpende)

10:00

Velkommen, kaffe/te, dagens program, nødutganger og annen praktisk informasjon

10:15

Innledning

10:30

Diskusjon: Hvor utbredt er det med bruk og lading av, elektriske fremkomstmidler og maskiner i bygninger og i bygg & anleggs-bransjen? Hva er sikkerhetsutfordringene? Hvordan ser vi for oss trenden videre?

11:30

Lunsj

 

Parallelle gruppediskusjoner

 

Bygninger (parkeringshus, garasjer, o.l.)

Bygg & anlegg

12:30

Diskusjon: Hvilke risikoer introduserer bruk av, og lading av, batterier i bygninger o.l?

Diskusjon: Hvilke risikoer introduserer bruk av, og lading av, batterier på anleggsplassen, utbygging av vei- og jernbaneanlegg, tuneller, o.l?

13:30

Pause

13:45

Diskusjon: Hva er de mest sentrale manglene i regelverk og standarder for forsvarlig bestilling, bruk av, og lading av, batterier i bygninger, o.l?

Diskusjon: Hva er de mest sentrale manglene i regelverk og standarder for forsvarlig bestilling, bruk av, og lading av, batterier på anleggsplassene, vei- og jernbaneanlegg, i tuneller, o.l?

14:45

Pause

15:00

Felles gjennomgang av gruppediskusjonene

15:30

Hva skjer videre? (Informasjon fra SINTEF)

15:50

Takk for deltakelsen

 

Klimagassutslippene fra transport og byggevirksomhet inngår i Norges klimaregnskap og vi har forpliktet oss til å redusere disse med minst 50 prosent, innen 2030. Dette er en massiv oppgave for næringene, hvor blant annet bruk av batterier regnes som en del av løsningen. Samtidig introduserer batterier nye risikoer for installasjon, drift og vedlikehold av både permanente og midlertidige løsninger. Et eksempel er på anleggsplasser der batterier inngår både i elektriske anleggsmaskiner og i ladeløsningene. 

Vi håper at du som er opptatt av batterier og brannsikkerhet ønsker å dele dine erfaringer, kunnskap og gode tanker, slik at SINTEF med større treffsikkerhet kan forske videre på hva som kan gjøre din hverdag bedre. Med denne workshopen ønsker vi å nå et bredt spekter av aktører som:

  • Benytter store batterier i enten stasjonære eller mobile løsninger (installasjon, drift og/eller vedlikehold)
  • Installerer og/eller drifter ladeløsninger
  • Må forholde seg til regelverk
  • Jobber med sikkerhet og beredskap

Andre aktører som vil kunne dra nytte av deltakelse er de som jobber med ansvar for forsvarlig drift av bygninger, slik som parkeringshus, garasjer, boligkomplekser, men også de som jobber med utleie av el-sparkesykler og el-sykler, leverandør av ladeløsninger. 

Vi ønsker også å nå deg som jobber i bygg og anleggsbransjen og som er ansvarlig for å bestille, prosjektere eller drifte anleggsplasser, utbygging av veier, jernbane eller tunneler.

I tillegg ønsker vi å nå deg som jobber i brannvesen, kommune, interkommunale selskaper, nasjonale myndighetsutøvere og forsikringsselskap.

Workshopen arrangeres som en del av SINTEF sin konsernsatsing på batterier. SINTEF utfører forskning som dekker store deler av verdikjeden for batterier. Vi har også sterke forskningsmiljøer innen brannsikkerhet og systemsikkerhet.

Workshopen baserer seg på aktiv deltakelse, og det er satt av mye tid til gode og lange diskusjoner. Vi har som mål at diskusjonene bidrar til at deltakerne oppnår økt forståelse for de sikkerhetsutfordringene vi står overfor ved bruk av batterier i bygninger, på anleggsplassen eller i tunneler.

For å gjøre dagen så innholdsrik som mulig oppfordrer vi til at noen av deltakerne innledningsvis bidrar med en kort presentasjon av hvilke utfordringer de erfarer. Om dette er noe du kunne tenke deg, ta kontakt med oss.

Det er gratis å delta, og deltakelsen inkluderer en enkel lunsj.

Meld deg på her

Beklager. En feil har oppstått og vi har fått beskjed. Prøv gjerne på nytt.

Kontaktpersoner

Adresse

Børrestuveien 3, 0373 Oslo