Til hovedinnhold
Norsk English

Norske løsninger for sirkulær bioøkonomi

Norske løsninger for sirkulær bioøkonomi: Teknologier, muligheter og hindringer for fremtidens storskala norske proteinindustri?

Informasjon

Sted
Webinar/ Fysisk møte
Adresse
Steinkjer
Start
Legg til i kalender
Slutt
Påmeldingsfrist

Arbeidsseminar i regi av SINTEF Ocean, NIBIO og RISE-PFI (partnere i prosjektet Biocycles) i samarbeid med Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Nord Universitet. 

Norge har, av naturlige grunner, vært et arnested for nye løsninger for produksjon av proteiner. Historien inneholder eksempler som Norferm rundt årtusenskiftet og langsiktig satsing på utnyttelse av krillforekomster i Antarktis. Målet for dette arbeidsseminaret er å favne helheten, industridynamikken og vise fremdriften i utviklingen av ny storskala norsk sirkulær bioøkonomi med vekt på proteinproduksjon.

  • Hva særpreger de ulike teknologiene?
  • Hva slags struktur og konkurranse vil prege den nye proteinindustrien?
  • Hva hindrer og hva kan utløse storskalasatsing i Norge?

Arbeidsseminaret springer ut av prosjektet BioCycles, et forskningsprosjekt ledet av SINTEF Ocean med flere norske og internasjonale samarbeidspartnere.

 

Utforsk fagområdene

Kontaktperson

Adresse

Steinkjer