Til hovedinnhold
Norsk English

Kan norske ressurser og ny industri bidra til å dekke behovet for bærekraftige proteinkilder?

Hvis verden skal mette ni milliarder mennesker innen 2050, må det tenkes nytt. Det er enorme matmuligheter i havet. Norge har et stort fortrinn med vår lange kystlinje og ikke minst erfaringene med fiskeri og havbruk. Økt bruk av havet er en viktig løsning på det økende matbehovet, men høsting og produksjon må skje på en bærekraftig måte.

Gjennom årene har Norge utviklet nye teknologiske løsninger for produksjon av mat fra havet. Blant annet har vi kunnet utnytte krillforekomstene i Antarktis, og vi startet allerede på 70-talet med havbruk. Verdens matbehov og klimakrisen stiller store krav til at moderne fôr- og matproduksjon skjer på en bærekraftig måte. En av de viktigste utfordringene fremover er tilgang på næringsrike fôringredienser både for akvakultur og husdyrhold.

Norsk proteinproduksjon kan bidra til å erstatte soya i fôr
Norge har en målsetning om å være et foregangsland for en grønn, sirkulær økonomi som utnytter naturressursene bedre. Viktige stikkord her er blant annet klimanøytralitet, nullutslipp, ressurseffektivitet, og større bruk av norske ressurser for å erstatte mer av soya med norskprodusert protein. Det finnes en rekke initiativ for norske løsninger for proteinproduksjon - eksempler er dyrkning eller høsting av lavtrofiske arter, bedre utnyttelse av planteproteiner, som gress eller tare, eller å benytte mikroorganismer.

Seminar om mulighetene for storskala proteinindustri

24. mars arrangeres arbeidsseminaret "Norske løsninger for sirkulær bioøkonomi" om storskala norsk proteinindustri i fremtiden. Målet for seminaret er å støtte opp om utviklingen av konkurransekraftig ny proteinproduksjon i Norge. Seminaret vil favne bredden for nye løsninger for proteinproduksjon og sette søkelyset på spørsmål som: hvordan kan vi utvikle ny storskala norsk sirkulær bioøkonomi med vekt på proteinproduksjon? Hvilke teknologier, muligheter og hindringer finnes?

Fiskeri og havminister Bjørnar Skjæran deltar
Arrangører av seminaret er SINTEF Ocean, NIBIO, RISE-PFI, Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Nord Universitet. Fiskeri og havminister Bjørnar Skjæran deltar digitalt, sammen med en rekke aktører både fra industri, forvaltning og forskning. Fra SINTEF Ocean er deltar følgende i programmet: Marit Aursand, Gunvor Øie, Inger Beate Standal, Leif Grimsmo, Silje Forbord, og Karl Andreas Almås.
Seminaret torsdag 24 mars varer fra kl. 10-17:30 og foregår på Steinkjer, men det finnes også mulighet til å delta digitalt. Påmeldingsfrist er 15. mars kl. 15.00

Arbeidsseminaret er forankret i prosjektet BioCycles ledet av SINTEF Ocean hvor man ser på muligheten for å resirkulere næringsstoffer fra grønn og blå sektor ved dyrkning av gammarider – en lavtrofisk art, som en ny proteinkilde. Et av temaene i prosjektet dreier seg om fremtidsbilder for proteinproduksjon, og muligheter og utfordringer for en industriell produksjon.

Se opptak fra arbeidsseminaret her!

Prosjektinformasjon

Prosjektnavn:

Biocycles

Prosjektvarighet:

01.01.2019 - 01.04.2022

Kontaktperson:

Inger Beate Standal

Kontaktperson