Til hovedinnhold
Norsk English

Webinar om Kunnskapspakke for godstransport

Transportsektoren er i endring, og utviklingen av teknologi og kunnskap gir oss muligheten til å tenke helt nytt.

Informasjon

Start
Legg til i kalender
Slutt

Se opptak av webinaret


 
Om arrangementet
 
Digitalisering og utvikling av utslippsfrie og autonome kjøretøy åpner for nye løsninger for transport på vei, sjø, bane, og i lufta.
 
På oppdrag fra Trøndelag fylkeskommune har SINTEF og NTNU utført et forprosjekt om godstransport. Resultatene presenteres i et webinar for hele transportsektoren fredag 8. januar.
 
Målet med kunnskapspakken er å utvikle kunnskap og innovasjon for et helhetlig og bærekraftig transportsystem. Kunnskapspakken omfatter bylogistikk, knutepunkt, modeller og verktøy, infrastruktur og bærekraftige transportsystemer.
 
- Kunnskap og nye løsninger må utvikles på tvers av sektorene, derfor ønsker vi alle i godstransportnæringa velkommen til seminaret, sier spesialrådgiver Beate Kvamstad-Lervold i SINTEF.
 
På arrangementet vil vi:   
 
  • Presentere resultatet fra forprosjektet "Kunnskapspakke for godstransport" og oppsummere SINTEF og NTNUs anbefalinger til Trøndelag fylkeskommune.
  • Debattere hva bør vi jobbe videre med og se på muligheter for finansiering

Webinaret er gratis og passer for alle i godstransportnæringa, det være seg vareeiere, transportører, logistikkselskaper, offentlige aktører og andre med interesse for eller kobling til godstransport. Arrangører er Trøndelag fylkeskommune, NTNU og SINTEF. 

Les også: Klimamål krever smartere frakt

Kontaktperson