Til hovedinnhold
Norsk English

Workshop Utviklingsarena Bærekraft

Sammen med NCE Manufacturing ønsker SINTEF Manufacturing å starte Utviklingsarena Bærekraft med å invitere til workshop: Hvordan skal Innlandets vareproduserende industri hevde i en bærekraftig fremtid?

Informasjon

Sted
Konferansesalen i Katapulten, Raufoss og via teams
Start
Legg til i kalender
Slutt
Påmeldingsfrist

Målgruppe: 
Møtet er beregnet for ansatte i utviklingsavdeling, innkjøp, produksjonsledere og ledere.

Gjennom "European Green Deal" skal bærekraftperspektivet ivaretas i all videre politikkutforming i EU, på tvers av alle områder. Det strategiske arbeidet er også godt i gang nasjonalt, senest representert gjennom Regjeringas strategi for sirkulærøkonomi. FNs 17 bærekraftsmål vil sette spillereglene for morgendagens marked, og vinnerbedriftene er de som tar det grønne skiftet på alvor og jobber konkret med måloppnåelse av bærekraftsmålene. 

Vi ønsker å legge opp til et fysisk arrangement slik at vi blir kjent. Vi anbefaler derfor at så mange som mulig deltar fysisk for lettere bygge nettverk på tvers av bedrifter og deltakelse i gruppearbeid. Med et smittevernvennlig oppsett har vi plass til maks 70 pers i Katapulten. Hvis du er syk eller har vært i røde områder/land de siste 10 dager er du velkommen til å følge med via teams. Gjennomføring av det fysiske arrangementet gjøres etter FHI og SINTEFs retningslinjer for smittevern.

Om prosjektet: 
Utviklingsarena Bærekraft er et samarbeidsprosjekt mellom SINTEF Manufacturing og NCE Manufacturing for å sammen utvikle vår kompetanse innen materialteknologi, sirkulærøkonomi og lean/digitalisering. Målet er å finne fram til nye prosjektmuligheter som gjør at vi sammen, på tvers av bedrifter, jobber for å nå FNs bærekraftsmål.

Program:

  • 10.30: Lunsj
  • 11.00: Innlegg (inkl.pauser)
  • 12.30: Kaffepause
  • 12.45: Gruppearbeid
  • 13.15: Oppsummering

 

Adresse

Manufacturing Technology Norwegian Catapult Centre