Til hovedinnhold
Norsk English

FCH-JU brokerage event/match making

EU-nettverket Hydrogen2020 inviterer til FCH-JU brokerage event for å vil gjennomgå temaene i årets utlysning, prosedyrer og regler for deltagelse og annen nyttig informasjon for potensielle søkere. SINTEF er medarrangør sammen med Norges Forskningsråd.

Informasjon

Sted
Norges forskningsråd,Drammensveien 288, Lysaker møterom ABEL
Adresse
Drammensveien 288, Lysaker
Start
Legg til i kalender
Slutt

Hva er FCH-JU?

FCH-JU står for Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking og er EUs eget program for utvikling og kommersialisering av hydrogen og brenselcelleteknologi. Programmet har et totalbudsjett på 1.33 milliarder Euro og har hvert år utlysninger på omkring 100-200 millioner Euro. Den neste utlysningen kommer i medio januar 2017.

Programmet støtter prosjekter både innen utvikling og demonstrasjon av hydrogenproduksjon, fyllestasjoner, hydrogendrevet transport og lokal strømproduksjon.

Deltagelse i europeiske prosjekter åpner opp for internasjonalt samarbeid og tilgang til et unikt nettverk av industri og forskningsaktører på tvers av Europa. Markedene for hydrogenteknologi øker nå svært raskt og tidspunktet for å gå inn i dette markedet har aldri vært bedre.

Etter at programmet og utlysningen er presentert vil det bli mulighet til å presentere prosjektideer/initiativer som 5-minutters innlegg og deretter vil man få mulighet til å diskutere disse og finne mulige nye partnere eller prosjekter i to sesjoner for transportpillaren og energipillaren i programmet

Møtet er åpent for både norske og internasjonale aktører.

For program og påmelding: 

http://www.forskningsradet.no/no/Arrangement/FCHJU_brokerage_eventmatch_making/1254022831950?WT.mc_id=nyhetsbrev-ForskningsradetNorsk

Utforsk fagområdene

Kontaktperson

Adresse

Drammensveien 288, Lysaker