Til hovedinnhold
Norsk English

Trondheim Gas Technology Conference (TGTC-4)

Gassteknisk Senter NTNU-SINTEF (GTS) har gleden av å invitere deg til Trondheim Gas Technology Conference (TGTC-4). Konferansen ser på gassens rolle i framtidens energimarked og gir et unikt innblikk i gassrelatert forskning i Norge og internasjonalt.

Informasjon

Start
Legg til i kalender
Slutt
Påmeldingsfrist

Gassteknisk Senter NTNU-SINTEF ønsker deg velkommen til Trondheim Gas Technology Conference (TGTC) i Trondheim 5. desember 2016. Konferansen er den fjerde av sitt slag. Tema for årets konferanse er hvilken rolle gass kan spille i Europas framtidige energimarked.

På konferansens første del vil nøkkelaktører fra Norge, EU og industrien dele sine synspunkter på gassens rolle i egne presentasjoner og påfølgende paneldebatt. Konferansens andre del har et rent vitenskapelig fokus. Her vies oppmerksomheten til presentasjoner av gassrelaterte FoU-aktiviteter i Norge og internasjonalt. Konferansen vier også særlig oppmerksomhet til en postersesjon.

Frist for call for abstracts: 2. september 2016. 

Jobber du med gass? Er du fra offentlig sektor, privat næringsliv eller et FoU-miljø?
Vi håper å se deg på TGTC-4!

Se konferansens hjemmeside.

Adresse

Kjøpmannsgate 73, Trondheim