Til hovedinnhold

Forskningsinstituttene SINTEF Materialer og kjemi og SINTEF Petroleum har med virkning fra 1. januar 2018 slått seg sammen og heter nå SINTEF Industri.

Solcellesilisium - wafering-laboratoriet

Solcellesilisium - wafering-laboratoriet

Publisert 20. september 2016

Vi har ekspertise innenfor saging av silisiumblokker og –wafere. Vi jobber med mekaniske studier av prosessen for mulitwiresaging i industriell skala og av mikrostruktur etter saging.

Analyse av sageprosessen på mikroskala. Foto: Pål Tetlie

Vi har en industriell skala multiwiresag (Meyer Burger 265) for saging av tynne silisium skiver (wafere). Denne kan utstyres med både diamanttråd og oppsett for sagning med slurry. Vi tester forskjellige typer sagevesker og jobber med optimalisereing av selve prosessen med fokus på effektivitet, materialutnyttelse og waferoverflatens egenskaper med tanke på videre celleprosessering.

[{¤src¤:¤/contentassets/2e31e4e9b26b4330976bfc5205453277/2015-05-12-20.58.59.jpg¤,¤alt¤:¤¤},{¤src¤:¤/contentassets/2e31e4e9b26b4330976bfc5205453277/2015-05-12-21.08.33.jpg¤,¤alt¤:¤¤},{¤src¤:¤/contentassets/2e31e4e9b26b4330976bfc5205453277/2015-05-13-02.57.30.jpg¤,¤alt¤:¤¤}]

Over: Saging av monokrystallinsk silisium med diamanttråd. Foto: Birgit Ryningen

Vi tilbyr kompetanse innen:

  • Multiwiresaging av silisium med slurry
  • Multiwiresaging av silisium med diamanttråd
  • Wafer overflateanalyse
  • Wafermikroskopi (infinite focus)
  • Tribologiske tester av abrasjon
  • Brekkasjetesting
  • Pulveranalyse (for slurry)

Vi har følgende utstyr:

  • Meyer Burger 265 wafer sag.
  • Jaespa båndsag

Kontakt

Besøksadresse:
Alfred Getz' vei 2, Trondheim

Kontaktperson:
Pål Tetlie, Mobil: 982 83 901, Epost: Pal.Tetlie@sintef.no