Til hovedinnhold

Konstruksjonslaboratoriet

Konstruksjonslaboratoriet

Hovedaktivitetene i konstruksjonslaboratoriet er testing av strukturer, strukturelle komponenter og materialer. Typiske problemstillinger omfatter tretthetstesting, strekkfasthet og bruddtesting. Det eksperimentelle arbeidet kombineres ofte med analytisk eller numerisk analyse.

Konstruksjonslaboratoriet MARINTEK
Konstruksjonslaboratoriet ved MARINTEK
Publisert torsdag 27. november 2014
Seniorforsker
+47 936 46 582

Kontakt