Til hovedinnhold
Norsk English

Pavel Stránský

Master of science

Pavel Stránský spesialiserer seg på industriell økologi, med fokus på materialstrømanalyse og livssyklusvurdering for å evaluere og forbedre miljømessig bærekraft.
Med ferdigheter i geografiske informasjonssystemer og romlig analyse, og ferdigheter i R og Python, undersøker han industrielle systemer på tvers av ulike skalaer.
Hans arbeid har som mål å drive bærekraftig praksis i næringer gjennom vitenskapelig analyse og samarbeid

Utdanning

Pavel Stránský tok en Master of Science i industriell økologi fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og en bachelorgrad i vannforvaltning fra Czech University of Life Sciences Praha.
Utdanningen hans blander teoretisk kunnskap med praktisk anvendelse, og gir et unikt perspektiv på bærekraftig ressursforvaltning og økologiske systemer.

Kompetanse og fagområder

Pavel Stránský fokuserer på materialstrømsanalyse og livssyklusvurderinger, rettet mot bærekraftig industrisystem. Han bruker disse metodene i ulike skalaer, og integrerer dem i tverrfaglige prosjekter.
Hans fokus er på praktiske samarbeid med industrier for å fremme bærekraftig praksis.

I tillegg har han erfaring med miljøvaredeklarasjoner.

Linkedin

https://www.linkedin.com/in/pavel-stransky/

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Halvor Heyerdahls vei 33
Mo i Rana