Til hovedinnhold
Norsk English

CiVaCh: Kortreiste verdikjeder for gjenvinning av plastavfall fra oppdrettsnæringen

Målet med CiVaCh er å effektivisere gjenvinning av plastavfall fra havbruksnæringen ved hjelp av materialgjenvinning samt reduserte transportavstander for avfall.

Kontaktperson

Plastmerd i et flytende oppdrettsanlegg. Foto: Geir Mogen

Moderne flytende oppdrettsanlegg, med blant annet merder, nøter og fortøyning, består hovedsakelig av ulike typer plast. Plast er svært egnet for å tåle tøffe påkjenninger fra strøm, bølger og vind, men alle komponenter i et oppdrettsanlegg har begrenset levetid og må med ulike tidsrom byttes ut. Dette skaper store mengder plastavfall, og det har tidligere blitt estimert at totalmengden plastavfall fra all norsk sjøbasert oppdrett er 16,000-30,000 tonn per år.

Store deler av det årlige genererte plastavfallet blir sortert og sendt til avfallsmottak, og i dagens løsninger blir mye av plasten energigjenvunnet. Ofte er denne energigjenvinningen kombinert med at avfallet først blir fraktet over store distanser, som må tas med i det totale miljøregnskapet. Som en del av en sirkulærøkonomisk tankegang, er det ønskelig å kunne øke graden av materialgjenvinning, slik at brukt plast fra oppdrettsnæringen kan gjenbrukes i til komponenter i oppdrettsanlegg eller i andre næringer.

CiVaCh er et samarbeidsprosjekt mellom flere lokale aktører knyttet til oppdrettsbransjen, avfallshåndtering, plastindustri og næringsrettet forskning og utvikling på Helgeland. Målet med CiVaCh å kartlegge massestrømmen og den totale miljøpåvirkningen av dagens løsninger for dekommisjonering av oppdrettsanlegg, og deretter utvikle nye løsninger for gjenvinning, med blant annet kortere transportavstander for plastavfall og økt bruk av materialgjenvinning.

Nøkkelinformasjon

Type prosjekt: Innovasjonsprosjekt
Prosjektdeltakere: NovaSea AS, Kvarøy Fiskeoppdrett AS, Kystinkubatoren AS, Østbø AS, Nordic Comfort Products AS, SINTEF Norlab AS, SINTEF Helgeland AS og SINTEF Nord AS.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2021 - 2023