Til hovedinnhold
Norsk English

Fredrik Mürer

Forsker

Fredrik har bakgrunn i materialfysikk fra NTNU. Han har jobbet i SINTEF Helgeland siden 2021 og jobber med forskning og prosjektledelse, hovedsakelig innen materialkarakterisering, utslippsdeteksjon og akvakultur.

Utdanning

PhD i biofysikk, NTNU, 2021

Tittel på avhandlingen: "Diffractive X-ray Tomography of Oriented Mineralized Structures in Hierarchical materials". Karaktarisering av brusk, bein og skifer, hovedsakelig med nye røntgen-CT-metoder og optiske metoder.

MSc (sivilingeniør) fra studieprogrammet "Fysikk og matematikk", NTNU, Trondheim.

Kompetanse og fagområder

Røntgenkarakterisering, optisk mikroskopi, numerisk bildebehandling, avfallshåndtering, utslipp til luft, gjenvinning av plast, hydrodynamikk, akvakultur.

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Halvor Heyerdahls vei 33
Mo i Rana