Til hovedinnhold
Norsk English

Michael Getz

Forsker

Forsker, ovnsansvarlig og skivelageransvarlig på SINTEF MiNaLab. Jobber med diverse prosjekter tilknyttet strålingssensorer, samt drift, og vedlikehold av ovnsrør og ALD reaktor. Testing og utvikling av diverse ovnsprosesser som overflatepassivering, oksidering, dopant-aktivering, gettering av forurensninger, diffusjonsdoping, LPCVD-prosesser, m.m. Diverse optiske/elektriske målinger, som levetidsmålinger av ladningsbærere, IV og CV målinger/analyse.

Utdanning

PhD - Materials chemistry/physics - University of Oslo (2017)
Master of Science - Materials, energy, and nanotechnology - University of Oslo (2012)
Bachelor - Materials, energy, and nanotechnology - University of Oslo (2010)

Kompetanse og fagområder

Si surface passivation, Si oxidation, atomic layer deposition, photovoltaics, radiation detectors, impurity gettering, furnace processing, Al2O3, electrical and optical characterization of thin films and luminescent materials, MOS capacitors.

Linkedin

https://www.linkedin.com/in/michael-norderhaug-getz/

ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Michael-Getz

ORCID

https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0002-0914-5789

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Gaustadalléen 23 C
Oslo