Til hovedinnhold
Norsk English

Marius Sandru

Seniorforsker

Seniorforsker med doktorgrad fra NTNU i membranseparasjon (2009) har erfaring som prosjektleder innen polymerer og membranseparasjonsfelt, som spenner fra grunnleggende forskning på nye polymerer og membraner til oppskalering og testing av membraner i pilotskala. Han var koordinator/WP-leder for over 20 prosjekter inkludert EU-prosjekter knyttet til naturgass, røykgass og vannrensing og i tillegg til utvikling av batterier og elektrolysører.

Utdanning

2009 PhD Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU, Institutt for kjemiteknikk, Norge
2000 Master Fakultet for kjemi/organisk – fysikk, internasjonal fransk-rumensk avdeling, Universitetet i Bucuresti/Romania

Kompetanse og fagområder

Utvikling og karakterisering av polymere materialer. Fremstilling og testing av polymere membraner og filmer: gassseparasjon, vannrensing, CO2-fangst, ren energi, brenselceller, batterier. Separasjon og transportkontroll av molekyler og ioner gjennom en polymerfilm/membran.

Linkedin

https://www.linkedin.com/in/marius-sandru-157a076/

ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Marius-Sandru-2

ORCID

https://orcid.org/0000-0003-2120-5032

Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Sem Sælands vei 2 A
Trondheim