Til hovedinnhold
Norsk English

CO2Hing - Karbonmembraner for CO2 fjerning fra naturgass med høyt trykk i subseaprosesser

Naturgass fra brønner inneholder mange ulike komponenter (vann, H2S, CO2, N2 and helium) i tillegg til naturgass. CO2 fjerning fra naturgass er i mange tilfelle et krav for at gassen skal inneholde høyt nok energinivå, men også viktig i et miljøvernperspektiv. Det brukes ulike teknologier for å fjerne CO2 slik som amino- og membranteknologi. CO2Hing-prosjektet skal utvikle en ny type mekanisk sterk, høy ytelse karbonmembran.

Kontaktperson

Naturgass har globalt sett blitt en mer attraktiv energibærer på grunn av dens tilgjengelighet og anvendbarhet og fordi den er en renere energikilde enn kull eller råolje. Naturgass prosessering er en stor industri globalt med et totalt årlig gassforbruk på 3169 milliarder m3 i 2010. Naturgass fra brønnen inneholder mange ulike komponenter i betydelige mengder i tillegg til naturgass, slik som lette og tunge oljefraksjoner i tillegg til vann og uønskede gasskomponenter (H2S, CO2, N2 and helium). CO2 fjerning fra naturgass er i mange tilfelle et krav for at gassen skal inneholde høyt nok energinivå, men også viktig i et miljøvernperspektiv.

Hovedsakelig gjøres slik fjerning av CO2 i dag ved bruk av kjemisk adsorpsjon (Aminteknologi er den mest modne av disse teknologiene). Det finnes alternative teknologier, hvor membran-gassepareringsteknologi er en av disse. I forhold til aminteknologien har membranteknologien noen klare fordeler i at membranteknologien er mindre energikrevende, har større prosessfleksibilitet og tar mindre plass (er mer romlig effektiv). Kommersielle membraner for naturgasseparering har også noen begrensninger særlig knyttet til fenomenene kompaktering (sammentrykking av strukturen på grunn av trykket) og plastisering (CO2 ved høyt trykk virker som en mykgjører for noen polymertyper)

Det er derfor viktig at både nye materialer utvikles men også at nye prosessanvendelser tas i bruk. Derfor vil det nystartete CO2Hing prosjektet fokusere på å utvikle en ny type mekanisk sterk, høykapasitets (Stor separeringsevne høy gasstrømning per areal) og asymmetrisk karbonmembran. Prosjektet skal produsere denne membranen fra lavkost materialer basert på cellulose og å bruke membranen i subsea naturgass rensing. Parametere knyttet til: teknologiegnethet, økonomiskegnethet vil bli nøye evaluert basert på både prosessimuleringer og på livssyklusberegninger for egnetheten av membran materialet i en subsea prosess.

Prosjektet er finansiert av Forskningsrådet gjennom PETROMAKS2 programmet.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2017 - 2020

Utforsk fagområdene