Til hovedinnhold
Norsk English

CARBIOMEMBEX - Ny biokatalytisk membranteknologi for effektiv fjerning av CO2 i resirkulerende akvakultur-systemer

CO2-fjerning fra prosessvann er en nødvendig del av landbasert akvakultur. CARBIOMEMBEX har som mål å utvikle ny teknologi for CO2-separasjon i akvakultur ved å kombinere topp moderne membranteknologi og biokatalyse i nye enzymmembran-kontaktorsystemer som effektivt skal fjerne CO2 fra vannet.

Kontaktperson

CO2-fjerning fra prosessvann er en nødvendig del av landbasert akvakultur. Dagens luftingsbaserte avgassingsteknologi i RAS (Recirculating Aquaculture Systems) har imidlertid stort energiforbruk og krever dessuten stor plass og er derfor forbundet med betydelige investeringskostnader, noe som begrenser den totale anleggsstørrelsen og veksten i den landbaserte akvakultursektoren.

CARBIOMEMBEX har som mål å utvikle ny teknologi for CO2-separasjon i akvakultur ved å kombinere topp moderne membranteknologi og biokatalyse i nye enzymmembran-kontaktorsystemer som effektivt skal fjerne CO2 fra vannet. Denne banebrytende ideen har som mål å bidra til et skifte i norsk landbasert oppdrettsindustri og fremme en bærekraftig vekst. Vår visjon er at den nye teknologien skal ta mindre plass og redusere investeringskostnadene til RAS-installasjoner, så vel i andre lukkede systemer til sjøs som i transportsystemer av levende fisk.

Utviklingen og demonstrasjon av den nye teknologien følger en to-trinns prosess. I et 1-årig forprosjekt skal vi gjennomføre viktige utviklingssteg og vise at vårt konsept med ny enzymassistert membranteknologi effektivt kan fjerne CO2 fra vann i landbasert akvakultur (TRL1-3). I et påfølgende 3-årig forskerprosjekt vil vi optimalisere systemet på alle relevante nivåer og bygge en demonstrasjonsenhet for presentasjon til havbruksnæringen (TRL3-5 / 6). Tekno-økonomiske evalueringer er en integrert del av prosjektet helt fra start.

Konsortiet for prosjektet består av fire forskningsgrupper ved SINTEF Industri og SINTEF OCEAN AS. Vi vil kombinere relevant kompetanse og infrastruktur for å oppnå et vellykket "proof of concept". I det påfølgende Forskerprosjektet vil konsortiet bli utvidet med relevante nasjonale og internasjonale partnere. På dette tidspunktet vil også relevant industri bli knyttet til prosjektet for å sikre utnyttelse av prosjektresultatene.

Prosjektet er finansiert av Forskningsrådet.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2018 - 2019