Til hovedinnhold
Norsk English

Gassovervåkning av transformatorolje

For å transportere elektrisk kraft fra kraftverk til kunde må den gjennom en transformator som omformer strømmen til riktig spenning. Store deler av transformatorparken i Norge er gammel og dyr å erstatte. Tunable Infrared Technologies AS  ønsker derfor å utvikle en online analysator for transformatorovervåkning som identifiserer feil på et stadium der reparasjon er mulig, slik at branner og ulykker unngås, og nedetiden blir begrenset. I TrafoGass prosjektet, vil Sintef Industri utvikle en gasspermeabel membran med økt levetid som kan brukes i et diffusjonsbasert samplingssystem for online analysatoren.

Kontaktperson

I Norge får vi 98% av vår elektriske kraft fra fornybare kilder, og i hovedsak fra vannkraft. Før den elektriske kraften kan benyttes, må kraften transporteres fra kraftverket til forbrukerne. Transformatoren er en sentral komponent i denne transporten. Den omformer spenningen mellom ulike nivåer for kraftoverføring over lange avstander og påfølgende distribusjon til sluttbruker. Havari eller feil på en transformator kan gi svært høye kostnader for eieren (everk, industri), avbrudd i kraftforsyningen, store miljøkonsekvenser og tap av liv.

De fleste store transformatorer er oljefylte. Oljen har i hovedsak to formål, den både kjøler transformatoren og virker som elektrisk isolator for viklingene. Online overvåkning av hvilke gasser som er oppløst i transformatoroljen gjør det mulig å identifisere feil på et tidlig stadium. Analyse av sammensetning, konsentrasjon og tidsutviklingen for 7-9 forskjellige gasstyper avdekker feil som varmgang, gnisting og feil med papir isolasjonen.

Store deler av transformatorparken i Norge er gammel og dyr å erstatte. Vi ønsker derfor å utvikle en online analysator for transformatorovervåkning som identifiserer feil på et stadium der reparasjon er mulig, slik at branner og ulykker unngås, og nedetiden blir begrenset. Dersom en slik analysator kan forlenge levetiden til en transformator med 10-20 % vil det gi en innsparing tilsvarende 3 MNOK per transformator. Da vi i Norge har ca. 4 000 transformatorer som kan dra nytte av denne typen tilstandsovervåkning, ser vi et samlet innsparingspotensialet i størrelsesorden 12 milliarder NOK.

Viktige FoU-utfordringer er utvikling av en kompakt, robust, og vedlikeholdsfri analysator med høy følsomhet, basert på en gasspermeabel membran og et diffusjonsbasert samplingssystem som gir økt levetid. Vår teknologi er spesielt godt egnet til å måle mange gasser samtidig, med høy nøyaktighet. Mikroteknologi gjør masseproduksjon mulig til en langt lavere pris enn dagens teknologi.

Prosjektet er finansiert av Forskningsrådet innen ENERGIX programmet og industripartner er Tunable Infrared Technologies AS 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2017 - 2020