Til hovedinnhold
Norsk English

Janne Venæs

Master of science

Janne Venæs jobber i SINTEFs avdeling for mobilitet, på faggruppen bærekraftig mobilitet. Hun har en master i fysisk planlegging fra NTNU, og jobber med temaer innen areal- og vegplanlegging, transportanalyse og metoder for bærekraftig omstilling.

Utdanning

Master i fysisk planlegging , NTNU
Bachelor i materialteknologi, NTNU

Kompetanse og fagområder

Vegplanlegging, arealplanlegging, bærekraftig omstilling, transportanalyse.

Linkedin

https://no.linkedin.com/in/janne-ven%C3%A6s-11256a146

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
S P Andersens vei 3
Trondheim