Til hovedinnhold
Norsk English

Asmira Delić

Forsker

Mitt fagfelt er analyse av data generert i pilotanlegget for kjemisk CO2 absorpsjon og desorpsjon, som befinner seg i CO2 laboratoriet på Tiller. I min forskning fokuserer jeg på optimale prosessbetingelser under testing av nye solventer, langtidsforsøk for å undersøke degradering av solventer, vann- og syrevask, samt nye løsninger for å minimere aminutslipp til luft.

Utdanning

PhD i Materialteknologi, NTNU (2017-2021)
MSc i Uorganisk Strukturkjemi, NTNU (2004-2009)

Kompetanse og fagområder

Prosessteknologi for post combustion CO2-fangst

Linkedin

https://no.linkedin.com/in/asmira-deli%C4%87-195b8484

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Tillerbruvegen 200
Tiller