Til hovedinnhold
Norsk English

Hvordan måle grønn konkurransekraft i norske kommuner og fylkeskommuner?

Sammendrag

Norske kommuner og fylkeskommuner tar i økende grad en aktiv rolle i “det grønne skiftet”. Grønn konkurransekraft og bærekraftig verdiskaping er begrep som kobler klima, miljø og bærekraft tettere med næringsutvikling. Prosjektet "Veikart for grønn konkurransekraft i norske kommuner og regioner" er et samarbeid mellom to fylkeskommuner og fire kommuner som så et behov for å utvide forståelsen av disse begrepene for å ta mer hensyn til f.eks. miljømål satt gjennom EUs taksonomi. Denne ståstedsrapporten beskriver og kommenterer et utkast til et dynamisk indikatorsett for å måle og vurdere grønn konkurransekraft i norske kommuner og fylkeskommuner. Settet er basert på en revurdering og utvidelse av indikatorsettet presentert i rapporten "Kartlegging av grønn konkurransekraft i Trondheimsregionen" (Bysveen, Wiebe, Støa, & Johansen, 2020). Det er lagt opp slik at det dekker bredt, tatt i betraktning dagens kunnskap og tilgang til data, men kan enkelt justeres ved behov og ny kunnskap. Indikatorene bidrar til å vurdere status og måloppnåelse, å analysere endringer og trender eller å sammenligne mellom regioner. Arbeidet er også utgangspunkt for metodikk til å prognostisere fremtidig utvikling og vurdere effekter av ulike virkemidler på flere aspekter av grønn konkurransekraft.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • Norges forskningsråd / 321114

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Energi AS / Termisk energi
  • SINTEF Community / Mobilitet og samfunnsøkonomi
  • SINTEF Industri / Bærekraftig energiteknologi
  • SINTEF AS

År

2022

Forlag

SINTEF Energi

Hefte nr.

2022:01156

ISBN

978-82-14-07930-2

Vis denne publikasjonen hos Cristin