Til hovedinnhold
Norsk English

AURORA – Accelerated Deployment of Integrated CCUS chains based on solvent Capture Technology

AURORA prosjektet vil videreutvikle og demonstrere en avanserte CO2-fangstteknologi for kommersiell utnyttelse.

Kontaktperson

Laboratorium på Tiller, utenfor Trondheim. Foto: Thor Nielsen/SINTEF

Gjennom optimalisering og kvalifisere av den ikke- proprietære solventen CESAR1 og den tilhørende CO2-fangstprosessen, vil AURORA tilby en svært konkurransedyktig løsning sammenlignet med den mer konvensjonelle løsningen hvor MEA er brukt som solvent. Videre er målet å utføre fullstendige CCUS kjedevurderinger for storskala applikasjoner i ulike industrielle klynger.

Rask oppskalering og utplassering av mer kostnadseffektive og bærekraftige løsninger for karbonfangst er nødvendig for å redusere utslippene fra CO2-intensive industrier. Solventbasert karbonfangst er en viktig teknologi som lett kan brukes for mange utslippskilder. Slik teknologi kan oppnå høy fangst-grad, levere CO2 med høy renhet og tilsvarende ha relativt lavt energibehov.

I AURORA vil den åpne og ikke-proprietære CESAR1 solventen bli optimalisert og kvalifisert for kommersiell utnyttelse. Teknologien vil bli demonstrert på TRL7-8 for tre CO2-intensive industrier: olje-raffinering, sement og materialgjenvinning, der det er få andre alternativer for å oppnå klimanøytralitet.

Partnerne vil demonstrere ubetydelig miljøpåvirkning (utslipp av aminer er en mulig utfordring for solventteknologi), fangst-grad opp mot 98 % og fangstkostnader redusert med minst 47 % sammenlignet med en referanseprosess med MEA som solvent. Dette vil være mulig på grunn av følgende innovasjoner: 1) Helhetlig optimalisering av solvent sammensetning, prosessdesign, utslippsovervåking og kontroll, og solventhåndtering, 2) Validerte modeller for bruk i kommersielle prosess-simulatorer, 3) Forbedret utnyttelse av overskuddsvarme gjennom varmeintegrasjon med karbonfangst for redusert eksternt varmebehov og driftskostnader 4) Forbedret og integrert avansert prosess regulerings system for redusert OPEX og optimalisert ytelse.

Disse innovasjonene vil bli innlemmet i fire optimaliserte fangstprosesser og ulike aspekter vil bli demonstrert i piloter av ulik størrelse og kompleksitet. Partnerne vil sikre overføring av resultater til andre CO2-intensive industrier takket være de store variasjonene i CO2-kilde, industriklyngene som er omfattet av prosjektet samt gjennom etablering av et eget diskusjons forum for relevante sluttbrukere.

Partnere:

 • SINTEF (koordinator) (Norge)
 • NTNU (Norge)
 • University of Cambridge (England)
 • Technology Centre Mongstad (Norge)
 • La Sapienza University of Rome (Italia)
 • TotalEnergies (Frankrike)
 • Aker Carbon Capture (Norge)
 • Motor Oil (Hellas)
 • Heraces General Cement Company (Hellas)
 • Umicore (Belgia)
 • Cybernetica (Norge)
 • Euroquality (Frankrike)

Prosjektperiode: Januar 2023 - Juni 2026
Totalt budsjett:
16 258 397  Euro
Finansieringskilde: Horizon Europe, Innovation Action

Prosjektet AURORA er finansiert gjennom EUs HORIZON EUROPE forsknings- og innovasjonsprogram under GA nr. 101096521.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2023 - 2026