Til hovedinnhold

Eleni Kelasidi

Seniorforsker

Eleni Kelasidi

Seniorforsker

Eleni Kelasidi
Telefon: +47 451 85 796
E-post:
Avdeling: Sjømatteknologi
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=1802495

This report presents results obtained by applying the Seatonomy concept for analysing autonomous operations handled in CageReporter project. The analysis results in this document are based on the Autonomous Job Analysis (AJA) concept introduced in the Seatonomy method. This includes analysis to...

Forfattere Eleni Kelasidi
År 2020
Type Rapport
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=1802497

This report presents results obtained in the CageReporter project regarding the development of a low cost hydroacoustic subsea communication system adapted for use in fish cages. The report mainly addresses tasks regarding the optimization of sender and receiver technology, as well as algorithms for...

Forfattere Biao Su Eleni Kelasidi Eirik Storås Thorbjørnsen
År 2020
Type Rapport
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=1817597

Groe på nøter byr på mange utfordringer for oppdrettsnæringen, deriblant redusert oksygennivå, deformasjon av merd og økt belastning på fortøyninger og mistanke om redusert effekt av rensefisk. Høytrykksspyling er en vanlig metode for å rense noten og blir gjerne utført hver 2-4 uke avhengig av...

År 2020
Type Populærvitenskapelig foredrag
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=1802547

The CageReporter project adapts the use of autonomous and tetherless underwater vehicles as a carrier of sensor systems for data acquisition, where the data are transferred from sea-based fish cages to a centralized land base (Figure 1). The vehicle will use active motion con-trol and acquire data...

Forfattere Eleni Kelasidi Biao Su Eirik Storås Thorbjørnsen Endre Moen Christian Schellewald Mau Hing Yip Bjørnar Moe Remmen Mats Mulelid
År 2020
Type Rapport
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=1817579

Selv om fiskeri- og havbruksnæringene er anerkjent som viktige bidragsytere til den globale produksjonen av sjømat, er de imidlertid også kjent for å ha større HMS-utfordringer og jobbrelaterte skader enn andre industrisegmenter. En økning av automasjonsnivået i gjennomføringen av...

År 2020
Type Populærvitenskapelig foredrag
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=1817583

Fisheries and fish farming are important global contributors to the production of seafood for human consumption. These industries are also known for substantially higher HSE risks and work-related injury frequencies which implies that increasing the automation level of high-risk operations within...

År 2019
Type Populærvitenskapelig foredrag