Til hovedinnhold
Norsk English

AQUAEXCEL2020

AQUAEXCEL2020 er et Horizon 2020 infrastrukturprosjekt som har som mål å støtte bærekraftig vekst i Europeisk havbrukssektor.

Kontaktperson

Båt ved oppdrettsmerd på Frøya.
SINTEF ACE - Rataren. Foto: Magnus Oshaug Pedersen

AQUAEXCEL2020 - infrastruktur for fremragende forskning innen akvakultur

AQUAEXCEL2020 som er et Horizon 2020 forskningsinfrastrukturprosjekt har som mål å støtte bærekraftig vekst i Europeisk havbrukssektor.

Tilgang til havbruksanlegg

Prosjektet består av en stor gruppe ledende europeiske forskningsfasiliteter for akvakultur som jobber for integrering og standardisering av verktøy for akvakulturforskning. AQUAEXCEL2020 skal tilby tjenester tilpasset behovene til den europeiske havbruksnæringen og støtte og drive akvakulturforskning i verdensklasse.

I likhet med forløperprosjektet, AQUAEXCEL (2011-2015), er noe av det viktigste med AQUAEXCEL2020 å gi subsidiert tilgang til havbruksanlegg og tjenester for forskere fra akademia og industri. AQUAEXCEL2020 vil også gi opplæring til brukere av transnasjonal tilgang, forskere innen havbruk, teknisk personell og andre interessenter i næringen.

Horizon 2020

AQUAEXCEL2020 som er et Horizon 2020 forskningsinfrastrukturprosjekt, har som mål å støtte bærekraftig vekst i Europeisk havbrukssektor. Prosjektet består av en stor gruppe ledende europeiske forskningsfasiliteter for akvakultur som jobber for integrering og standardisering av verktøy for akvakulturforskning. AQUAEXCEL2020 skal tilby tjenester tilpasset behovene til den europeiske havbruksnæringen og støtte og drive akvakulturforskning i verdensklasse.

SINTEF Ocean deltar i både nettverksbygging og felles forskningsaktiviteter. Den viktigste forskningsaktiviteten er utvikling av virtuelle laboratorier (Arbeidspakkeleder for arbeidspakke5/JRA1). SINTEF er ansvarlig for implementering av numeriske modeller for utvikling av virtuelle laboratorier. Dette skal gi støtte i planlegging og gjennomføring av fysiske forsøk for et bredt spekter av arter og laboratorier som igjen vil redusere ressursbruken og bidra til samling av erfaringsdata og beslutningsstøttesystemer.

Tilgang til SINTEF ACE

Som partner i AQUAEXCEL2020 gir vi også tilgang til SINTEF ACE. Dette er vår infrastruktur utviklet for å teste og verifisere tekniske og operasjonelle løsninger i oppdrett. Vi tilbyr en kombinasjon av fullskala oppdrettsanlegg, ulike lokaliteter med forskjellig eksponeringsgrad samt topp moderne overvåknings- og kommunikasjonsutstyr som vil fremme teknisk utvikling for et mer bærekraftig havbruk.

Mål

Omtrent halvparten av fisken som spises i verden kommer fra oppdrett. Etterspørselen etter fisk øker, men på grunn av fulle eller overutnyttet fiskebestand forventes den ikke å vokse. Oppdrettsnæringen ønsker å møte den økende etterspørselen etter fisk, men mens havbruksnæringen vokser i resten av verden, har den stagnert i Europa de siste årene. Vi kan oppnå bærekraftig vekst av havbrukssektoren i Europa ved god forskning og ved at resultatene blir omgjort til innovasjon og industriell vekst. 

  • AQUAEXCEL2020 vil bidra til å nå dette målet ved å integrere 39 europeiske oppdrettsanlegg som dekker alle relevante vitenskapelige områder, fiskearter og systemer. Prosjektet tilbyr en portal med tjenester og ressurser av høy kvalitet tilpasset behovene til den europeiske havbruksnæringen støtte og drive forskning i verdensklasse. Dette vil gi grunnlaget for et europeisk innovasjonssystem for havbruk fra grunnleggende forskning til anvendt vitenskap.
  • Nesten halvparten av prosjektets budsjett på 9,7 millioner Euro vil gå til tilbud om transnasjonal tilgang til forskningsfasiliteter og tjenester for både akademiske og private brukere fra industrien, spesielt SMB. Akademiske og industrielle forskere vil da kunne utføre sine forskningsprosjekter med "gratis" tilgang ved havbruksanlegg som ikke er tilgjengelige i hjemlandet. 
  • AQUAEXCEL2020 vil også tilby opplæring for brukere av transnasjonal tilgang, havbruksforskere, teknisk personell og interessenter i industrien. En serie ansikt-til-ansikt og fjernundervisningskurs om havbruksteknologi og fiskebiologi vil bli tilbudt i løpet av prosjektets varighet. 
  • AQUAEXCEL2020 vil utvikle standardiserte guider og nye verktøy for forskning innen havbruk inkludert en e-infrastruktur som vil støtte både virkelige og virtuelle forskningsforsøk. Mer enn 10 nye fiskearter (inkludert makrellstørje, sjøtunge og abbor) vil bli gjort tilgjengelig for forskningsformål.

Prosjektpartnere

Konsortiet består av 22 partnere fra 12 europeiske land som regnes som ledende innen deres respektive kompetanseområder. 

Til sammen spenner kompetansen i AQUAEXCEL2020 seg fra biologisk vitenskap (genetikk, ernæring, fysiologi, patologi) til teknologi (oppvekstsystemer, teknikk, informasjons- og kommunikasjonsteknologier), og integrativ kompetanse som systemmodellering og design. Partnernes ekspertiser dekker ikke bare utvalget av nødvendige faglige vitenskapelige felt, men også de mange artene som må vurderes for å foreslå integrert havbruksforskningsinfrastruktur. I tillegg til tilgang til spesifikke miljøer (ferskvann og marint, kaldt og varmt vann) og skalaer (liten, middels og industriell skala).

Liste over partnere finnes på Aquaexcel2020 sine nettsider.

SINTEF ACE underwater robotics
SINTEF ACE underwater robotics

Lenker:

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2015 - 2020

Budsjett: EUR 9,7000,000

Informasjon om SINTEF ACE
https://aquaexcel2020.eu/sintef-ace
- www.sintef.no/ace

 

 

 

Utforsk fagområdene