Til hovedinnhold
Norsk English

Aquaexcel

Koordinering av tilgang til ledende infrastrukturer for forskning er målet med en ny plattform som skal utarbeides av et europeisk team av forskningsanlegg for havbruk. Prosjektet har fått navnet AQUAEXCEL («Aquaculture Infrastructures for Excellence in European Fish Research»), og det har fått 9,2 millioner euro i støtte fra EU for «infrastruktur for forskning» basert på EUs 7. rammeprogram (FP7).

Kontaktperson

Som partner i AQUAEXCEL gir SINTEF tilgang til ACE (AquaCulture Engineering), en ny og stor infrastruktur som er utviklet for testing og verifisering av forbedrede og nye tekniske og operasjonelle løsninger for havbruk. Ved å tilby en kombinasjon av fasiliteter i full skala for ulike arter, fleksible anlegg for testing av teknologi ved forskjellige eksponeringsnivåer samt moderne utstyr for overvåking og kommunikasjon vil infrastrukturen fremme utvikling for en mer bærekraftig akvakulturproduksjon.

SINTEF er også ansvarlig for å utvikle e-infrastruktur for å sikre ekstern tilgang til de svært spesialiserte forskningsanleggene for havbruk, som deltar i AQUAEXCEL.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2011 - 2015

Utforsk fagområdene