Til hovedinnhold

Åsmund Johansen

Ingeniør

Åsmund Johansen

Ingeniør

Åsmund Johansen
Telefon: 930 42 806
Avdeling: Miljø og nye ressurser
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1570144

Målet med forsøket var å dokumentere bakteriesammensetningen i copepoder som dyrkes opp hos kundene til C-Feed. Fordi ulike vannkvaliteter er vist å gi ulik bakteriesammensetning i levendefôr, var det et mål å se om ulik vannbehandling gav copepoder med ulikt bakte...

År 2017
Type Konferansebidrag og faglig presentasjon