Til hovedinnhold

Mikrobiell vannkvalitet under oppdyrking påvirker mikrobiotaen assosiert med copepodene som er vasket og klare til å fôres ut

Mikrobiell vannkvalitet under oppdyrking påvirker mikrobiotaen assosiert med copepodene som er vasket og klare til å fôres ut

Kategori
Faglig foredrag
Sammendrag
Målet med forsøket var å dokumentere bakteriesammensetningen i copepoder som dyrkes opp hos kundene til C-Feed. Fordi ulike vannkvaliteter er vist å gi ulik bakteriesammensetning i levendefôr, var det et mål å se om ulik vannbehandling gav copepoder med ulikt bakterieinhold som i neste omgang vil forsyne fiskelarvene med ulike bakterier. Tre behandliger ga god overlevelse gjennom opdyrking: 1. Gjennomstrøm med UV-behandlet vann, 2. mikrobielt Modna vann som start og deretter gjennomstrøm med UV-behandlet vann og 3. resirkulering med mikrobielt modnet vann (RAS). Vannkvaliteten var god i alle oppdyrkingskarene. Etter en uke var bakterieantallet relativt likt og lavt i alle kar og copepoder. Andelen hurtigvoksende bakterier var betydelig lavere i RAS-copepodene, mens diversiteten og jevnheten var høyere, noe som karakteriserer et modna bakteriesamfunn som er fordelaktig for fisken. Bakteriesammensetningen i prøvene grupperte klart etter behandling og type prøve (vann, copepoder). Mikrobiotaen i vannet copepodene dyrkes opp i er altså tydelig viktig for bakterieprofilen i de ferdig oppdyrkede og vaskede copepodene som skal fôres ut. På bakgrunn av resultatene i dette forsøket anbefales resirkulering som vannbehandling i oppdyrking, men fiskeforsøk bør gjennomføres for verifisering.
Oppdragsgiver
  • Norges forskningsråd / 559072 COPAQUA
Språk
Norsk
Forfatter(e)
Institusjon(er)
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • SINTEF Ocean / Miljø og nye ressurser
Presentert på
Aquaculture Europe 2017
Sted
Dubrovnik
Dato
17.10.2017 - 20.10.2017
Arrangør
European Aquaculture Society
År