Til hovedinnhold

Trude Mariane Midtgård

Forsker

Trude Mariane Midtgård

Forsker

Trude Mariane Midtgård
Telefon: 951 51 629
Avdeling: Helse
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1807950

Digitaliseringsprosjektet i Statped har vært et omfattende prosjekt med varighet over to år. Fokus har vært på innføring av nye digitale arbeidsmåter internt og utvikling av digitale tjenester eksternt, som svar på myndighetenes krav om digitalt førstevalg i t...

Forfattere Fjørtoft Siw Olsen Buland Trond Hallgeir Mordal Siri Midtgård Trude Mariane Gjøsund Gudveig
År 2020
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1431110

Rapporten presenterer resultatene fra et forskningsprosjekt som har kartlagt årsakene til at Nav og Trygderetten omgjør vedtak om økonomiske ytelser, etter at brukerne har påklaget dem. Rapporten konkluderer blant annet med at Nav må jobbe enda mer systematisk for å inn...

Forfattere Mandal Roland Dyrstad Karin Melby Line Midtgård Trude Mariane
År 2016
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1430064

Rapporten presenterer resultatene fra en evaluering av bedriftshelsetjenesten i Norge. Målet med studen har vært å undersøke hvordan bedriftshelsetjenesten fungerer som virkemiddel for å bistå virksomheter og myndigheter i den forebyggende arbeidsmiljøet. Oppdragsg...

Forfattere Mandal Roland Dyrstad Karin Melby Line Midtgård Trude Mariane
År 2016
Type Rapport/avhandling