Til hovedinnhold

Trude Mariane Midtgård

Forsker

Trude Mariane Midtgård

Forsker

Trude Mariane Midtgård
Telefon: 951 51 629
E-post:
Avdeling: Helse
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=1825484

Norge blir et stadig mer flerkulturelt samfunn, og antallet eldre med innvandrerbakgrunn vil øke i årene framover. Overordnet mål for prosjektet har vært å utvikle ny kunnskap og nye forslag til hvordan skape gode kulturelle møteplasser mellom eldre med innvandrerbakgrunn og etnisk norske eldre d...

Forfattere Mariann Sandsund Trude Mariane Midtgård Vegar Rangul Tommy Haugan
År 2020
Type Rapport
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=1807950

Digitaliseringsprosjektet i Statped har vært et omfattende prosjekt med varighet over to år. Fokus har vært på innføring av nye digitale arbeidsmåter internt og utvikling av digitale tjenester eksternt, som svar på myndighetenes krav om digitalt førstevalg i tjenesteytingen. Digitaliseringsprosje...

Forfattere Siw Olsen Fjørtoft Trond Hallgeir Buland Siri Mordal Trude Mariane Midtgård Gudveig Gjøsund
År 2020
Type Rapport
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=1430064

Rapporten presenterer resultatene fra en evaluering av bedriftshelsetjenesten i Norge. Målet med studen har vært å undersøke hvordan bedriftshelsetjenesten fungerer som virkemiddel for å bistå virksomheter og myndigheter i den forebyggende arbeidsmiljøet. Oppdragsgiver: Arbeids- og sosialdepartemen...

Forfattere Roland Mandal Karin Dyrstad Line Melby Trude Mariane Midtgård
År 2016
Type Rapport
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=1431110

Rapporten presenterer resultatene fra et forskningsprosjekt som har kartlagt årsakene til at Nav og Trygderetten omgjør vedtak om økonomiske ytelser, etter at brukerne har påklaget dem. Rapporten konkluderer blant annet med at Nav må jobbe enda mer systematisk for å innhente all nødvendig dokumentas...

Forfattere Roland Mandal Karin Dyrstad Line Melby Trude Mariane Midtgård
År 2016
Type Rapport