Til hovedinnhold

Håkon Finne

Seniorforsker

Håkon Finne

Seniorforsker

Håkon Finne
Telefon: 920 42 023
E-post:
Avdeling: Teknologiledelse
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1816372

Rapporten gir en kortfattet oppsummering av hva kompetansemeglingsfunksjonen er, hvilke teoretiske underlag som har påvirket ordningen, hvordan ordningen har fungert og fungerer i FORREGION-programmet, og hvordan den kan utvikles. Fra en ordning med røtter i tradisjonell technology push te...

År 2020
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1767888

Intervjuer med bedrifter på vei inn i forskningen. Rapporten redegjør for en studie av bedrifter som har deltatt i kompetansemeglingsinitiativ i Forskningsrådets og fylkeskommunenes mobiliseringsprosjekter i FORREGION-programmet. Studien belyser kompetansemeglingen og dens resultater ...

Forfattere Finne Håkon Bakken Terje Lall Marta Therese Lamvik Gunnar Martin Stene Trine Marie Sørensen Anette Østbø
År 2019
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1767870

Kapasitetsløft i utdannings- og forskningsmiljø for å styrke samarbeidet med næringsliv i egen region. Rapporten utvikler et opplegg for situasjonsbeskrivelse av Kapasitetsløft-prosjekter i Forskningsrådets FORREGION-program og bruker opplegget til en nullpunktanalyse a...

Forfattere Ramstad Lone Sletbakk Stene Trine Marie Finne Håkon
År 2019
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1758917

Om å styrke innovasjonssystemet gjennom å understøtte innovatørene. Innovasjonspolitikken jobber vanligvis med å endre systembetingelser for at aktører lettere skal drive innovasjon, og særlig gjøre bruk av forskning i sine innovasjonsprosesser. I Forskningsr&...

Forfattere Finne Håkon Ramstad Lone Sletbakk Vik Lars Harald
År 2019
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1758844

Rapporten gjør en etterevaluering av en investering på 1,7 milliarder (løpende kroner) i nytt togradiosystem (GSM-R) i Norge i perioden 2003-2008. Kriteriene er produktivitet i utbyggingsfasen, effekter av investeringen (måloppnåelse), ytterligere virkninger, fortsatt releva...

Forfattere Finne Håkon Jordal Hilde Landmark Andreas D. Samset Knut Fredrik Stene Trine Marie
År 2019
Type Rapport/avhandling