Til hovedinnhold

Lars Hellemo

Forsker

Lars Hellemo

Forsker

Lars Hellemo
Telefon: 926 89 198
Avdeling: Bærekraftig energiteknologi
Kontorsted: Oslo

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1763445

Finding the correct substitution dosage of levothyroxine after total thyroidectomy can be time consuming using current methods. We present a mixed integer quadratic programming model for determining correct dosage given characteristics of a patient. The model is flexible in terms of determining fixe...

Forfattere Hellemo Lars Brun Vegard
År 2019
Type Del av bok/rapport
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1282137

We discuss how an optimization model can be used together with a scenario generation procedure to provide valuable analysis for companies operating in a natural gas value chain. The solution time of the optimization model can be considerable for some model specifications, so a large scale sampling f...

Forfattere Midthun Kjetil Trovik Hellemo Lars Kaut Michal Werner Adrian
År 2015
Type Tidsskriftspublikasjon
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1221406

We present an optimization model for analysis of system development for natural gas fields, processing and transport infrastructure. In this paper we present our experience from performing analyses for the natural gas industry with the optimization model. We also present a model extension in the for...

Forfattere Midthun Kjetil Trovik Fodstad Marte Hellemo Lars
År 2015
Type Tidsskriftspublikasjon
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1068860

Infrastructure-planning models are challenging because of their combination of different time scales: while planning and building the infrastructure involves strategic decisions with time horizons of many years, one needs an operational time scale to get a proper picture of the infrastructure’s perf...

Forfattere Kaut Michal Midthun Kjetil Trovik Werner Adrian Tomasgard Asgeir Hellemo Lars Fodstad Marte
År 2014
Type Tidsskriftspublikasjon
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1268760

Hensikten med dette arbeidet har vært å analysere pasientflyt, ventetider, kapasitets- og ressursutnytelse i forhold til behandling av pasienter ved Akuttsenteret. Arbeidet er basert på empiriske registreringer de siste halvannet år i kombinasjon med en simuleringsmodell som er u...

Forfattere Rømo Frode Bjørkvoll Thor Hellemo Lars
År 2013
Type Rapport/avhandling