Til hovedinnhold
Norsk English

Ramona-Istid

Ramona er en optimeringsmodell for investeringsanalyse av infrastruktur for naturgass som felt, rørledninger og prosessanlegg.

Kontaktperson

Ramona-modellen er modulbasert og kan støtte beslutninger ved usikkerhet, og gi mer detaljert modellering av fysikken. En versjon av Ramona ble brukt for å analysere lønnsomheten av mulig utbygging av ny infrastruktur for naturgass i Barentshavet på oppdrag fra Gassco. Denne modellversjonen med brukervennlig grensesnitt er videreutviklet for Gassco med navnet Istid.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2015 - 2018

Ramona er utviklet som del av et forskningsprosjekt med samme navn, finansiert av Forskningsrådet, i samarbeid med bl.a. Statoil og Gassco.