Til hovedinnhold
Norsk English

Planlegging av ortopediske operasjoner

Datadrevet operasjonsplanlegging ved ortopedisk avdeling på St. Olavs hospital.

Kontaktperson

Hofteimplantat. Foto: Shuttersock
Hofteimplantat. Foto: Shuttersock

Beslutningsstøtte for planlegging av ortopediske operasjoner

Til tross for at ventelistene ved St. Olavs hospital har blitt redusert de siste årene, må pasientene i gjennomsnittlig vente 40 dager på behandling. Ved Ortopedisk avdeling blir operasjoner ofte kansellert, samtidig som noen operasjonsrom står uten planlagt aktivitet.

En masteroppgave (2016) har sett på metoder for å planlegge rekkefølge og starttidspunkt for operasjoner på en operasjonsstue over en dag. Analysene i oppgaven viser potensial for daglige gjennomsnittlige reduksjoner av ventetid, dødtid og overtid på én operasjonsstue. For å evaluere hvorvidt disse gevinstene lar seg realisere, ønsker St. Olavs hospital å gjennomføre en pilotstudie der metodikken som ble utviklet i masteroppgaven prøves ut i praksis, og hvor resultatene dokumenteres.

Innovasjonsprosjektet skal utvikle en prototype av et nytt verktøy for beslutningsstøtte, som skal forbedre utnyttelsen av operasjonsrom og personell ved operasjoner på ortopedisk avdeling ved St. Olavs hospital. Beslutningsstøtteverktøyet vil kunne gi raskere planleggingsprosesser, flere behandlede pasienter pr dag, mindre dødtid og overtid og kortere ventelister.

Studien er finansiert av innovasjonsmidler fra Helse Midt-Norge og gjennomføres i samarbeid mellom SINTEF TS og St. Olavs hospital.

Utviklingsprosessen

  • Kartlegge prosess og informasjonsflyt fra henvisning til fullført operasjon.
  • Analysere historiske data for tidsbruk på operasjonsstuene og predikere forventet tidsbruk for ulike operasjonstyper og operatør.
  • Vurdere disse prediksjonene opp mot faktisk avsatt tid i samme periode for å evaluere avvik.
  • Implementere planlegging basert på de nye prediksjonene og evaluere gevinst i forhold til etablerte metoder.

Figuren viser visualisering av planlagt (grå) og gjennomført (grønn) pre-, kniv- og posttid.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2016 - 2018

Pilotprosjektet gjennomføres på St. Olavs hospital, finansiert av Helse Midt-Norge Innovasjonsmidler.

Prosjektleder:  , St. Olavs hospital

Utforsk fagområdene