Til hovedinnhold

Tove Håpnes

Seniorforsker

Tove Håpnes

Seniorforsker

Tove Håpnes
Telefon: 930 32 513
E-post:
Avdeling: Teknologiledelse
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=1268776

Rapporten presenterer evalueringen av styre- og lederutviklingsprogrammet  FemaleFuture som NHO har tilbudt norsk nærings- og arbeidsliv gjennom10 år.  Female Future har som sentralt mål å jobbe aktivt for å få flere kvinner i lederposisjoner og i styrer, og at kvinner skal oppleve næringslivet som ...

Forfattere Tove Rigmor Håpnes Marte Pettersen Buvik
År 2013
Type Rapport
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=967242

Many sociologists have argued that work no longer plays the central role in contemporary life experience because we have entered an age of insecurity in relation to employment, and knowledge workers are often pictured as egoistical portfolio workers who are only interested in their careers and no lo...

Forfattere Bente Rasmussen Tove Rigmor Håpnes
År 2012
Type Vitenskapelig artikkel
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=859895

In Norway an ideology of gender equality and the universal welfare state has created generous leave arrangements for parents, both mothers and fathers, to make the combination of work and family possible.To recruit competent women and men, knowledge work organisations have to accommodate to working ...

Forfattere Tove Rigmor Håpnes Bente Rasmussen
År 2011
Type Vitenskapelig artikkel