Til hovedinnhold

God toppledelse av kunnskapsbedrifter

God toppledelse av kunnskapsbedrifter

Kategori
Rapport
Sammendrag
Dette er et prosjekt finansiert av NHOs Arbeidsmiljøfond. Hovedleveransen er en idébok som samler resultatene fra parallelle casestudier av toppledere i seks norske kunnskapsbedrifter; hvorav tre er IT-bedrifter og tre er forskningsinstitusjoner. Resultatene er basert på analysene av data innsamlet gjennom flere intervjuer med lederne og lederne i deres ledergrupper, observasjoner på arbeidsplass og ulike interne samlinger, og work shops og dialogmøter hvor alle seks lederne har blitt samlet for å diskutere temaer underveis i prosjektet. Prosjektet bygger på NHO-prosjektet "Robust organisering" som fokuserte på hva som er god driftsledelse i kunnskapsbedrifter, og forsket fram hva som er viktige perspektiver, oppgaver og lederatferder i den mer overordnede og strategiske utviklingen av norske kunnskapsbedrifter. Avgjørende for god utviklingsledelse er blant annet hvordan toppleder evner å drive fram strategiske beslutninger og bidra til operasjonaliseringer av disse nedover i organisasjonen, hennes eller hans håndtering av
krevende omstillinger, god teamledelse og deriblant taktisk involvering av HR-rollen som en viktig brikke i strategisk utvikling, fokus på bedriftskultur, og toppleders forståelse av bedriftens sosiale kapital og de menneskelige ressursene. Idéboka er ikke ment som en idealisert fasit på god ledelse. Hensikten er å invitere til kunnskapsdeling, diskusjon og
refleksjon omkring overordnet ledelse på et operativt nivå.
Oppdragsgiver: NHO
Oppdragsgiver
  • SINTEF AS / 102011400
Språk
Norsk
Institusjon(er)
  • SINTEF Digital / Teknologiledelse
År
Forlag
SINTEF
Hefte nr.
2018:01455
ISBN
978-82-14-06788-0